Kültürel Mirasın ve Çeşitliliğin Korunması, Yaratıcılığın Teşviki
 
Günümüz dünyasında, kültürün toplumları dönüştürmedeki gücü açıktır. Kültürün, tarihî anıtlardan müzelere, geleneksel uygulamalardan çağdaş sanata kadar uzanan farklı kolları sayesinde hayatımız birçok alanda zenginleşmektedir. Bu bağlamda kültürel miras ve kültürel çeşitlilik kavramları, toplumlar için bir yakınlaşma, diyalog, uyum ve kimlik kaynağını oluşturmaktadır. UNESCO’nun kültür çalışmaları, sürdürülebilir barışa, yaratıcılığın teşvik edilmesine, açık ve katılımcı toplumlar oluşturulmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
UNESCO, arkasında güçlü bir kültür bileşeni olmayan hiçbir kalkınma çeşidinin sürdürülebilir olmayacağı görüşüyle hareket ederek, kültürler arasında karşılıklı anlayış ve diyaloğa dayanan insan merkezli bir yaklaşım hedeflemekte ve bu temeller üzerine oturtulan sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olabileceğini savunmaktadır.
 
Kültürün kalkınma strateji ve süreçlerinde hak ettiği yeri almasını temin edebilmek için UNESCO, üç temel yaklaşım belirlemiştir: kültür ve kalkınma için dünya genelinde farkındalık yaratılmasına öncülük etmek, mirasın korunabilmesi için hükûmetler ve yerel yönetimleri desteklemek amacıyla yasal çerçeve ve çalışma araçları oluşturulmasına katkı sağlamak ve yaratıcı endüstrileri güçlendirerek, katılımcı toplumları teşvik etmek. UNESCO’nun geniş çevrelerce tanınan kültür sözleşmeleri, uluslararası işbirliği için benzersiz bir küresel platform sağlamakta, insan haklarına ve paylaşılan değerlere dayalı bütüncül kültür yönetimi sistemi kurmaktadır. Bu uluslararası anlaşmalar dünyanın arkeolojik alanlar da dâhil olmak üzere doğal ve kültürel mirası, sualtı kültürel ve somut olmayan kültürel mirası, müze koleksiyonları ve mirasın diğer formlarını korumak ve muhafaza etmek için çaba göstermekte, yaratıcılık, inovasyon ve dinamik kültür sektörlerinin ortaya çıkmasına destek olmaktadır.
 
UNESCO’nun kültür sektörüyle ilişkili toplam on iki sözleşmesi bulunmaktadır. Anılan sözleşmelerden özellikle 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 2001 Sualtı Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi, 1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme, 1970 Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme, 1954 Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme olmak üzere altısı UNESCO’nun temel kültür sözleşmeleri olarak anılmaktadır. Türkiye, bu sözleşmelerden 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme, 1970 Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşme, 1954 Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme olmak üzere toplam dördüne taraftır.
 
Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity#sthash.coC2caAO.dpuf

 

38. Genel Konferans Kültür Komisyonu Raporu için Tıklayınız

 

SOZLESMELER_K

SOZLESMESOKM_KORUNMASIsomut_kulturel_miras1970_SOZLESMELahey

 

TAVSIYE_KARARI_K

Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye KararıMüze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararıpeyzajfolklortarihirol_t_k

 

TAVSIYE_KARARI_K

EVRENSEL_BİLDİRGE

 

program

  unesco_kitap unesco_kitap

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!