Irina BOKOVA’nın Kalkınma ve Barış için Spor Uluslararası Günü Mesajı

UNESCO Genel Direktörü Irina BOKOVA’nın

Kalkınma ve Barış için Spor Uluslararası Günü Mesajı

6 Nisan 2017

Bu Uluslararası Gün kalkınma ve barış için sporun gücünün bayrağını kaldırmak için bir fırsattır.

Spor dünyanın dört bir yanındaki kadın ve erkeklerin paylaştığı bir tutkudur. Fiziksel olarak iyilik ve sosyal anlamda gelişmek için itici bir güçtür. Özellikle en dezavantajlı gruplar olmak üzere herkes için eşitlik, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliğinin lokomotifidir. Hepimizin paylaştığı değerlerin – birlik, sorumluluk, saygı, dürüstlük, takım çalışması, eşitlik motivasyonu ve özgüven- beslenmesi için spordan daha güçlü bir platform bulunmamaktadır. Spor, mülteciler ve göçmenler de dâhil olmak üzere herkesin önyargılara karşı savaşması ve sağlıklı toplumlardaki barışın temellerini güçlenmesi için bir yoldur.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi dünya genelinde ilerlerken, bizler de kimseyi arkada bırakmamak için sporu desteklemeliyiz. UNESCO’nun Uluslararası Beden Eğitimi, Fiziksel Aktivite ve Spor Tüzüğünü sürdüren ruh budur ve ayrım yapılmaksızın her kadın ve erkeğin spor yapma hakkına saygı duyulması gerekmektedir. Aynı ruh, yaptıkları işleri takdirle karşıladığımız; kalkınma ve barış için sporu desteklemeye kendini adamış dünya genelindeki gönüllülerinin çalışmalarına da ilham vermektedir.

Fiziksel olarak aktif olmama durumu her sene yaklaşık 3.2 milyon insanın ölümüne sebebiyet vermektedir. Bu sebeple UNESCO, Dünya Sağlık Kurumu (WHO) ile bir araya gelerek okullarda kapsayıcı ve eşit kaliteli beden eğitimi derslerinden başlayarak hareketsiz yaşam tarzları ile mücadele etmektedir. Bütün aktörlerden yeni bağlılıklara ve kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır – özellikle sağlık, eğitim, şehir planlama, altyapı ve ulaşım alanlarındaki kamu politikalarının ve spordaki yasama, düzenleme ve ulusal planlamanın kalkınmasındaki özel sektörün çalışmalarının sağlanması gerekmektedir. UNESCO tarafından organize edilen ve Rusya Federasyonu ile işbirliğinde 13-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Kazan’da gerçekleşecek Altıncı Beden Eğitimi ve Spordan Sorumlu Bakanlar ve Kıdemli Uzmanlar Konferansının (MINEPS VI) amacı budur. Gerektiği yerde gerçek eylemleri sağlamalıyız. Herkes için sporu gerçekleştirmek için harekete geçmeliyiz – bu hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Irina BOKOVA

 

*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247811E.pdf adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!