UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

UNESCO Uluslararası Sözleşme ve Protokolleri Sektörel Dağılımı[1]

Eğitim:

 1. Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme
 2. Asya ve Pasifik Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının, Diplomalarının ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Bölgesel Sözleşme
 3. Avrupa Bölgesindeki Devletlerde Yüksek Eğitimle İlgili Çalışma, Diploma ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme
 4. Akdeniz'e Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının Diplomaların ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Sözleşme

Doğa Bilimleri:

 1. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi) ve Protokol

Sosyal ve Beşeri Bilimler:

 1. Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme

Kültür:

 1. Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi
 2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi
 3. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme[2]
 4. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme
 5. Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme
 6. Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Protokol

İletişim

 1. İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi[3]

[1] Sözleşme metinleri ilgili sektör başlığı altında yer almaktadır.

[2] Kültürel Miraslara ilişkin konular Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Doğal Miraslara ilişkin konular Temel Bilimler İhtisas Komitesi tarafından yürütülmektedir.

[3] Bu Sözleşme ile ilgili konular İletişim ve Kültür sektörleri ile birlikte yürütülmektedir.