UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı

Neden Öğrenen Şehirler İnşa Etmeliyiz?

“Hayat boyu öğrenme, sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma için zemin hazırlamaktadır”

Değişim vatandaş ile başlar

Vatandaşlar, değişmekte olan sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarla mücadele etmek konularında güçlendirilmelidir.

Hayat boyu öğrenme vatandaşların güçlendirilmesinde önemli bir yoldur

Vatandaşlara geniş öğrenme olanakları sağlanması, onların sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan beceri, yeterlik ve tavrı kazanmalarına yardım etmektedir.

Uygulama yerel seviyede yapılır

Şehirler, vatandaşların öğrenmelerine olanak verme ve öncü olma hususunda potansiyele ve imkânlara sahiptirler.

Hayat boyu öğrenme kavramı çok eski bir düşüncedir; insanlığın temel-yaşamsal bir özelliği olmakla birlikte, bütün kültürlerin derin köklerinde yer almaktadır.

Hızlı değişen bir dünyada yaşadığımız göz önüne alındığında, ekonomik ve siyasi normların sürekli olarak yeniden tanımlandığını görmekteyiz. Çalışmalar göstermektedir ki, hayat boyu öğrenmeye devam edenler –farklı farklı bağlamlarda yeni bilgiler, beceriler ve tutumlar edinen vatandaşlar- çevrelerindeki değişime daha rahat ayak uydurabilmektedirler. Hayat boyu öğrenme ve öğrenen toplum düşünceleri bu sebeple bugünkü kuşağın sürdürülebilir toplumlara dönüşmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Geçtiğimiz senelerdeki en kayda değer gelişmeler ‘öğrenen toplumlar’, ‘öğrenen şehirler’ ve ‘öğrenen bölgeler’in büyümesidir. Her ne kadar bu kavram gelişmiş bölgelerde sağlam bir temele sahip olsa da, gelişmekte olan ülkeler de hayat boyu öğrenme konusunda yavaş yavaş yer edinmektedir. Artık daha fazla Üye Devlet öğrenen şehirler, bölgeler ve topluluklar olma konusunda hak talep etmektedirler ve bu konuda yapılan çalışmalar dikkate değer seviyededir. Dünyanın farklı bölgelerinden 1000’den fazla şehir kendilerini “öğrenen şehir” olarak ilan etmiştir.