UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC) Nedir?

‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, esinlenme, uzmanlaşma ve en iyi uygulama hususları için uluslararası bir politika odaklı ağdır.’

Her şehir eşsizdir. Ancak öğrenme konusunda şehirlerin paylaştığı belirli özellikler bulunmaktadır. Öğrenen şehirler, diğer şehirler ile kalkınma her seviyesinde fikir paylaşmak ve diğer şehirlerde hali hazırda bulunan sorunlara çözüm bulmak gibi konularda yarar görmektedir.

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, politika diyalogunu ve üye şehirlerarasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemek ve geliştirmektedir.

Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde şehir ve topluluk “Öğrenen Şehir” olmuş ve olma sürecindedir. Bu şehirler uluslararası politika diyalogundan, eylem araştırmalarından, kapasite geliştirmeden, karşılıklı öğrenmeden ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi için gerekli “Öğrenen Şehir” yaklaşımlarını etkin şekilde kullanmaktan yararlanmayı amaçlamaktadırlar.


UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na katılarak aşağıdaki olanaklardan yararlanın:

Rehberlik ve Destek Hizmetleri

• Öğrenen Şehirlerin inşası için gerekli araçları ve stratejileri edinin.

• Öğrenen Şehirlere dair güncel bilgilere erişin.


Hareketli Bir Çalışma Ağının Parçası Olun

• Diğer Öğrenen Şehirler ile bilgi paylaşımında bulunun.

• Uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ağ ile iletişimde olun.

• Ortaklıklar kurun.

• Konferans ve toplantılara ev sahipliği yapın.


Gayretlerinizin Tanınmasının Tadını Çıkarın

• Çalışmalarınızı paylaşın ve diğer şehirlere ilham kaynağı olun.

• Şehrinizi vitrine çıkarın.

• UNESCO Öğrenen Şehir Ödülü’ne başvurun.