UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağına Üye Olmak için Gereken 5 Adım:

Adım 1: Kendinizi ve şehir yönetimini ilgili şehrin bir “öğrenen şehir” olması için gereklilikleri yerine getirmeye adamak

Adım 2: UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağının “Rehber Kılavuzu”nu (http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234986e.pdf) benimsemek ve şehir yönetimine benimsetmek

Adım 3: http://learningcities.uil.unesco.org/home adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak

Adım 4: Belediye başkanından (veya ilgili yöneticiden) imza ve mühür almak

Adım 5: Onay için başvuru formunu ilgili UNESCO Millî Komisyonuna yollamak ve bir kopyasını da UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı Sekretaryasına iletmek (learningcities(at)unesco.org)