UNESCO Genel Direktörü’nün Dünya Felsefe Günü mesajı

UNESCO Genel Direktörü’nün Dünya Felsefe Günü mesajı

16 Kasım 2017

Felsefe ilham verici bir disiplin olmanın yanı sıra toplumları dönüştüren olağan uygulamalardır. Felsefe, dünyadaki entelektüel eğilimlerin çeşitliliğini keşfetmemizi sağlayarak, kültürlerarası diyaloğu teşvik etmektedir. Felsefe, düşüncelerin kullanılması ve fikirlerin mantıklı bir şekilde çatışması için zihni uyandırarak daha hoşgörülü, daha saygılı bir toplum inşa etmeye yardımcı olmaktadır. UNESCO için, aynı zamanda insanlığın yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmanın ve yeni fikirler üretmenin yoludur. Felsefe; değişim, sürdürülebilir kalkınma ve barış için entelektüel koşulları yaratmaktadır.

2017 yılı Ağustos 2017 ayında Belçika'da düzenlenen Dünya Beşerî Bilimler Konferansı, beşeri bilimler öğretimine ilişkin rehberleri düzenlemektedir. UNESCO, bu vizyonu paylaşmak için çaba harcamakta ve son yıllarda, okul-dışı çocukları da kapsayan genç insanlar arasında yeni medya üzerine konular ve filozofların çizim, müzik ve görsel kültürü kullanım yollarıyla ilgili devrim yaratan yeni uygulamalara ışık tutmaktadır.  

Pascal “İnsan yalnızca bir kamış (...) ama düşünen bir kamış. (...) Bütün haysiyetlerimiz düşüncedir” diye yazmıştır. Felsefe bugün bile, görüşlerin daralmasına karşı bir dayanak noktasıdır; bilgi saldırılarına rağmen kritik mesafe kat etmenin bir yoludur ve kültürleri birbirine karşı koymaya çalışan basit söylemdir. Felsefeye acil olarak gereksinim duyulmaktadır. Felsefe sorulara yanıt oluşturmamakta ancak doğru soruları sormamızı sağlamaktadır.

Şair Rabindranath Tagore "duyarlılığımızın ve zihinsel vizyonumuzun sınırlarından daha geniş bir özgürlüğe çıkmak" sözleriyle için bizi felsefeyle ilgilenmeye davet etmektedir. Fırsatları genişletilmelidir. Tüm Üye Devletleri UNESCO’nun amaçlarının kalbinde yer alan bu mesajı almaları için çağırıyorum.

 

Audrey Azoulay

 

*Bu metin http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002602/260211e.pdf adresinden Türkçeleştirilmiştir. 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!