UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Yaşam İçin Yeşil Kimya Burs Programı 2019 İlanı

30.4.2019

Yaşam için Yeşil Kimya Burs Programı, yeşil kimyanın 12 prensibini ilgilendirecek şekilde yenilikçi araştırma projelerinin uygulanmasının teşviki için genç bilim insanlarına verilmektedir. Kimya veya ilgili diğer alanlarda Doktora (veya denkliği olan başka bir uzmanlık) sahibi, 39 yaşını geçmemiş, bilimsel dergilerde en az üç yayını olan kişiler bursa başvurabilir. Başarılı projeler uluslararası bilim insanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Burslar 30.000 Amerikan dolarına ulaşan tutarlarda olup, bir yıl içerisinde tamamlanabilecek araştırmalara verilmektedir.

PhosAgro/UNESCO/IUPAC işbirliği programı endüstri, tarım ve madencilikte kimyasal ürünlerin tasarımı, üretimi ve uygulanmasında tehlikeli maddelerin üretimi veya kullanımını ortadan kaldıran veya azaltan yenilikçi sürdürülebilir teknolojiler konusunda yeşil kimyanın merkezi rolüne dikkat çekmektedir. Yeşil kimyanın ortaya çıkardığı çözümler, yeni çevre dostu teknolojilere ve enerji tasarrufuna, ayrıca daha iyi sağlık hizmetlerine ve çevre kirliliğine karşı daha iyi korumaya yol açmaktadır. Bu çözümler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için vazgeçilmez bir ön koşul teşkil etmektedir.

Genç bilim insanlarının yeşil kimya alanındaki PhosAgro/UNESCO/IUPAC burslarına 31 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapılması mümkündür. İngilizce veya Fransızca olarak hazırlanmış başvuru evraklarının eksiksiz olarak green.chemistry@unesco.org e-posta adresine mümkünse tek bir PDF dosyası halinde iletilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunanlar başvuru evraklarının imzalı bir kopyasını gerekmesi halinde jüriye iletmek üzere bulundurmalıdırlar.

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Yaşam İçin Yeşil Kimya Burs Programına ilişkin daha detaylı bilgi, başvuru koşulları, başvuru formu ve diğer evraklara aşağıdaki adresten erişilmesi mümkündür.

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/