UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’ın Dünya Görsel İşitsel Miras Günü Üzerine Mesajı

28.10.2019

1963 ve 1964 yıllarında, Nelson Mandela ve Afrika Ulusal Kongresi'nin diğer liderleri, Güney Afrika'daki ırklar arasında yasal olarak bir ayrım öngören politika sistemine son vermeye çalışmışlardır. Yasal sisteme karşı gerçekleştirmiş oldukları tarihsel mücadeleleri, ülkedeki bu duruma dünyanın dikkatini çekmiştir.

Bu , “253/1963 sayılı Ceza Mahkemesi Davası (Devlet, Nelson Mandela ve Diğerleri arasında geçen), UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne kaydedilmiştir. Bu kayıt, Mandela için yayınlanan tutuklama emrinin canlı bir görüntüsünü ve tüm davanın ses kaydını içermektedir. Irkçılığın kötülüğünü bize gösteren bu tür kayıtların korunması, UNESCO’nun barışı teşvik etme ve tarihin tekrar etmesini engelleme misyonunun kritik bir parçasıdır.

Bununla birlikte, görsel-işitsel materyaller son derece hassastır. Yetersiz depolama koşulları, doğal afetler ve hatta çatışmalar nedeniyle pek çoğu kaybedilmiştir. Bu nedenle UNESCO, Dünya Belleği Programı da dahil olmak üzere, bu mirasa koruma ve erişim sağlayan arşivciler, kütüphaneciler ve koruyan diğer kişiler ile birlikte çalışmaktadır.

Dijitalleştirme süreci, bu materyalleri korumanın ve tüm dünya genelinde insanlar için kullanılabilir hale getirmenin yeni yollarını sunmaktadır. UNESCO, 2020'de sona erecek olan ve Japonya'nın cömert desteğiyle başlatılan iki yıllık bir projenin parçası olarak bu örnekle önderlik etmektedir. Paylaşılan UNESCO Tarihinin Sayısallaştırılması Projesi, 15.300'ün üzerinde ses kaydı, 75 saatlik film ve video programları ve Kurumun uluslararası işbirliğini geliştirme ve barışı sağlama konusundaki eylemlerinin hikayesini anlatmaya yardımcı olan 5.000 tarihi fotoğraf içermektedir. Bunlardan ilki halihazırda online* olarak mevcut durumda ve önümüzdeki aylarda binlercesi daha eklenecektir.

 

Bu yıl, “Ses ve Görüntülerle Geçmişe Bağlanma” yi hedefleyen Görsel İşitsel Miras Dünya Günü, görsel-işitsel materyaller aracılığı ile tarihimize ulaşmamız ve bugün kim olduğumuzu anlamamız adına üstlenmiş olduğu görevi hatırlamamız için bir fırsattır. Geçtiğimiz yüzyıl, benzeri görülmemiş insani gelişmeler ve dünyayı şekillendiren olaylar ile tamamlanmıştır. Bu yüzyıldan aldığımız derslerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamalıyız.


*Bu metin https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371273/PDF/371273eng.pdf.multi  adresinden alınarak Türkçeleştirilmiştir.