UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in, Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü’ne Dair Mesajı

3.3.2022

Jules Verne’in romanı, Esrarlı Ada’da mahsur kalan kazazedeler, grubun mühendisi Cyrus Smith’in sağ salim bulunduğunda umutlarını yeniden kazanır: bilim insanı, adanın kaynaklarını belirleyip fırın ve aletler yaparak, kısa sürede adayı cennete dönüştürür.

Mühendisler, dünyamızın zorluklarını karşılamak için sürekli olarak yenilikler yapmaktadırlar.

Daha kapsayıcı bir büyüme inşa etmek, yenilenebilir enerjiler geliştirmek ve iklim değişikliğiyle yüzleşmek, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyayı garanti etmek için herkesin hizmetinde olan bu bilimsel yaratıcılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu yıl üçüncüsü kutlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü, mühendislerin dünyamıza ve 2030 Gündemi hedeflerine yaptıkları katkının büyüklüğünü işaret etmektedir.

Ancak, bu aynı zamanda UNESCO’nun Üye Devletleri tarafından Kasım 2021’de kabul edilen Açık Bilim Tavsiyesinin de ruhudur, etkili olabilmek için mühendisliğin de açık, kapsayıcı ve iş birlikçi olması gerekir.

Bu nedenle UNESCO, mühendislikteki eşitsizlikleri azaltmaya kararlıdır: mühendis sayısının dünyanın diğer bölgelerine göre daha düşük olduğu Afrika’da coğrafyanın yanı sıra, cinsiyet açısından; mühendislerin yalnızca %30’u kadındır.

Aynı zamanda tüm ülkelerden mühendisleri ortak projeler etrafında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bugün düzenlediğimiz yazılım yarışmasının ana fikri de budur: 24 saat boyunca, her kökenden öğrenciler, entelektüel bir öykünme atmosferinde somut sorunları çözmek için birlikte çalışacaklar.

Mühendisliğe yönelik bu kolektif yaklaşım, önümüzdeki yıllarda çok önemli olacaktır: daha akıllıca ve daha sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmek ve dünyanın zorluklarıyla baş etmek için tüm enerjimizi kullanmalıyız. Bu, UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü’nde iletmek istediği gelecek için mesajıdır.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380665_eng?posInSet=2&queryId=N-d85e10a6-2a4a-4bcc-8071-d9a141b48328 adresinde yer alan metinden faydalanılmış ve yazının Türkçe çevirisi gerçekleştirilmiştir.