UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Günü’ne Dair Mesajı

21.3.2022

16 Kasım 1945’de UNESCO, henüz sona ermiş olan “büyük ve korkunç savaşın” insanların haysiyetine, eşitliğine ve karşılıklı saygısına ilişkin demokratik ilkelerin reddedilmesi ve onların yerine, cehalet ve önyargı yoluyla, insanlar ve ırkların eşitsizliği doktrininin yayılması sonucu kurulmuştur.

75 yıldan uzun bir süre sonra UNESCO, 193 Devleti kapsayacak şekilde genişlemiş ve güçlenmiştir. Bu süreçte, UNESCO’nun birincil görevi -insanlığın entelektüel ve ahlaki dayanışmasını teşvik ederek karşılıklı saygıya dayalı barışı inşa etmek- her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Irksal önyargılar sonucu oluşan, kadınları ve erkekleri keyfi bir şekilde bölerek onların barış özlemlerini engellemeye devam etme tehlikesi hâlâ bulunmaktadır.

UNESCO bu önyargıları kınamakta ve yetki alanı dâhilinde söz konusu önyargılara karşı yorulmadan savaşmaktadır.

Bunu da bilim aracılığıyla yapmaktadır: ırkçı doktrinler, UNESCO’da insanlığın temel birliğini savunabileceği bir forumda bilim topluluğu tarafından sistematik olarak reddedilmiştir.

Bu amacı; farklılıklarımızın ötesinde, ortak insanlığımızı ortaya çıkaran kültürel ifadelerin çeşitliliğini kutlamak ve ırkçılık yanlılarına meydan okumak için gerekli olan basın özgürlüğünü ve medya okuryazarlığını destekleyerek gerçekleştirmektedir.

Bu doğrultuda belki de en önemli alan; birincil rolü oynayan, gelecek nesillerin eleştirel bir zihin geliştirildiği, empati ve kardeşlik değerlerinin öğrenildiği yer olan okullardır. Bu nedenle, küresel vatandaşlık eğitimi (GCED) programlarımızın yanı sıra 5.000’den fazla öğrenci için düzenlediğimiz, tartışmalar ve öğrenme için bir forum işlevi gören ırkçılığa karşı ustalık sınıflarımızı güçlendirmek için çalışılmaktadır. Bu arada, şu anda halen gençler ve öğretmenler için ustalık sınıfları düzenlenmektedir.

Kurumumuz, tüm bu faaliyetleri bölgelerin tam kalbinde geliştirmeye, eylem yoluyla eşitliği inşa etmeye çalışmaktadır. 500’den fazla üyesi bulunan Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu (ICCAR), küresel ölçekte kapsayıcı politikalar açısından en iyi uygulamaların paylaşılmasını ve artan sayıda kadın ve erkeğin eşitliği konusunda farkındalık yaratılmasını mümkün kılmaktadır.

Tüm bu alanlarda, 2020’de Irkçılığa Karşı Küresel Çağrıyı kabul ederek harekete geçme kararlılıklarını yeniden ortaya koyan UNESCO Üye Devletlerinin desteğine güvenebileceğimizi biliyoruz.

Kasım ayında düzenlenecek olan bir sonraki Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Küresel Forum bu bağlamda çok önemli bir adım olacaktır: önümüzdeki birkaç yıl için eylemlerimizi gözden geçirmemiz ve yol haritamızı uygulamamız için bir fırsat doğacaktır. Barışın savunulmasını birlikte inşa etmek amacıyla.

Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380894_eng?posInSet=3&queryId=N-359e23d7-d857-4b17-9908-9ab8b52cb3c8 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.