UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’in Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne Dair Mesajı

23.5.2022

Her yıl Mayıs ayının sonu ile Haziran ayının başı arasında, üç uluslararası gün gezegenimizin geleceğinin birbirine bağlı olduğu üç hayati meseleyi hatırlatmaktadır: Biyolojik çeşitlilik, çevre ve okyanus. 
Her yıl doğayı ve canlı dokusunu korumanın ve bu sayede dünyamızın güzelliğini korumanın ve bunun için büyük zorluklarıyla başa çıkmanın ve bir araya gelmenin aciliyetini anlamaya daha fazla ihtiyaç doğmaktadır.
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükûmetlerarası Bilim - Politika Platformu RaporununUNESCO’da sunulduğu 2019 yılında bu durumun vahametinden haberdar olduk. Son iki bölümü bu yılın başlarında yayımlanan Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin altıncı raporunda bu durum kesin olarak yinelenmiştir. Rakamlar, yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için ancak üç yılımız kaldığını açıklamaktadır. Bunu yapmamak, dünyamızın yaşanabilirliğini ve içinde yaşayan türlerin çeşitliliğini koruyamamak anlamına gelmektedir.
Doğayla ve diğer canlılarla olan ilişkimiz, bu sorun için radikal bir çözüme ihtiyaç duymaktadır - gerçekten paylaşılan bir dünya tasarlamalı ve yaratmalıyız. Bu, UNESCO’nun görev ve günlük çalışmalarına güçlü bir şekilde yansıyan bir mesaj olan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nün temel mesajını oluşturmaktadır.
Biyosfer rezervlerimiz, jeoparklarımız ve Dünya Mirası alanlarımız ile Çin’in yüzeyine eşdeğer olan toprak kütlesinin %6’sını kapsayan bu dünyada yaşamanın mümkün olduğunu gösterdik, doğayla sürdürülebilir ve uyumlu bir ilişki kurduk.
Uluslararası toplumun koruma altındaki alanlarında, gezegenin %30’unu koruma yönündeki ortak hedefine ulaşmanın merkezinde yer alan bu çabaları sürdürmemiz ve artırmamız son derece önemlidir. Ancak bu koruma altındaki alanların ötesinde çabalarımızı daha da artırmalıyız. Doğaya ve yaşam dünyasına tamamen saygı gösterilerek her yerde gerçekten sürdürülebilir bir gelişim oluşturmak için bu alanlarda hâlihazırda uygulanan çözümlerden ilham almamız gerekmektedir.
Belirtilen hedefler, insanlarla diğer tüm türler ve yaşam biçimleri arasında uzun süreli uzlaşmaya temel teşkil edecek olan, yaşayan dünya için yeni bir etik seti belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, geçtiğimiz yıl başlayan Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı konusunda UNESCO sadece bilim insanları ve siyasileri bir araya getirmekle kalmamış, aynı zamanda sanatçılar, yerli ve yerel topluluklar ve toplumlarımızda insanlığı doğaya götürecek yeni yolu iş birliği içinde tasarlamıştır.
Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde, hayatı tüm zenginliğiyle korumak için sizi bu yeni yolda bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.
Bu yazı için https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381662?posInSet=2&queryId=N-c755e98b-1d8a-4643-adb5-8c49e78cdd08 adresinde yer alan metinden faydalanılmış, yazının Türkçe çevirisi yapılmıştır.