UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

2023 UNESCO Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü

4.4.2023

UNESCO, kız çocukları ve kadınların eğitimine olağanüstü katkıda bulunan bireyleri, ilgili kurumları veya kuruluşları Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü ile ödüllendirmektedir. Ödülün verilmesine UNESCO 197. Oturumunda karar verilmiş ve 2016 yılında Çin Halk Cumhuriyeti hükûmetinin desteklemesi ile ödül programı uygulanmaya başlanmıştır. Ödülün iki kazananı, 50.000 ABD doları ile ödüllendirilmektedir. Bu ödül iki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine hizmet etmektedir:

“Kapsayıcı ve eşitlikçi olan, kaliteli eğitimin sağlanması ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” (Hedef 4) ve "Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kızları güçlendirmek" (Hedef 5)

Adaylıklar

Başvurular UNESCO Üye Devletleri tarafından, Daimi Temsilcilikler ve UNESCO ile resmi ortaklık içinde olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Başvurular özellikle kadınların ve kızların eğitimi geliştirmek üzere oluşturulmuş proje veya programlara odaklanmalıdır.

UNESCO üye devletlerinin hükûmetleri; UNESCO Daimi Temsilcilikleri ve UNESCO ile resmi ortaklık içinde olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla en fazla 3 aday gösterebilirler. Şahsi başvurular değerlendirilmeyecektir.

Kimler aday gösterilebilir?

Kız çocukları ve kadınların eğitimini ileriye taşıyan bireyler, enstitüler ya da organizasyonlar aday gösterilebilir. Adaylar başvurularını en az iki yıldır aktif olan ve seçim kıstaslarını karşılayan bir projeye odaklanarak gerçekleştirmelidir.

Seçim Kıstasları

Ödülün kazananları UNESCO Genel Direktörü tarafından, beş uzmandan oluşan, bağımsız, uluslararası bir jürinin önerileri dikkate alınarak belirlenecektir.

Adaylıklar başvurulan proje veya program yalnızca aşağıdaki şartları sağladığı takdirde kabul edilecektir.

 • Projenin ya da programın, kız çocukları ve kadınların eğitimine katkı sağlama, eğitimde ve eğitim yoluyla cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve ödülün aşağıda sıralanan 5 öncelik alanından en az birine katkıda bulunma konularına net bir şekilde odaklanmış olması gerekmektedir. Ödülün öncelik alanları şunlardır:
  • Katılım: Kız çocuklarının ilköğretimden ortaöğretime geçişine ve tüm temel eğitim süreçlerini tamamlamalarına destek verilmesi.
  • Okuryazarlık: Kız çocuklarının ve genç kadınların okuryazar olabilmelerinin desteklenmesi.
  • Çevre: Cinsiyete duyarlı ve güvenli bir öğretme-öğrenme ortamı kurulmasının desteklenmesi.
  • Öğretmenler: Öğretmenlerin cinsiyete duyarlı öğretim davranışları ve uygulamaları ile değişimin gerçekleşmesine aracılık etmeleri
  • Beceriler: Kız çocuklarının ve kadınların, yaşam ve işle ilgili bilgi/beceri kazanmalarının desteklenmesi.
 • Proje en az iki yıldır sürüyor olmalıdır.
 • Ölçeklendirilebilir ve tekrar edilebilir olabileceğini kanıtlamalı ve/veya ilgili bağlamlardaki girişimler için önemli bir öğrenme potansiyeli sağlamalıdır.

Temel seçilebilme koşullarını sağlayan aday proje veya program aşağıdaki üç kıstas göz önünde bulundurularak Jüri tarafından değerlendirilecektir. Bu kıstaslar:

 1. Etki: Proje/programların etkisi nitelik ve/veya nicelik olarak ölçülebilir olmalı ve yatırım yapılan kaynaklara kıyasla somut sonuçlar verebilmelidir.
 2. Yenilik: Proje/program, kız çocukları ve kadınların eğitimi süreçlerini geliştiren yenilikçi yaklaşımları ortaya çıkarmalı ve/veya tasarlamalıdır. Alışılagelmiş çalışma yöntemlerinin başarısız olduğu yerlerde yeni çalışma yollarına ve “ezber bozan” düşünce ve eylemleri içeren yeni yöntemlere sahip olmalıdır.
 3. Sürdürülebilirlik: Kız çocuklarının ve kadınların eğitiminde, proje yaşam döngüsünün ötesinde kalıcı bir etkiye sahip olmasını sağlamak adına proje/program tasarım veya uygulama aşamalarında uygun adımlar atmalıdır.

Daha fazla bilgi almak için https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize adresi ziyaret edilebilir.