UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Duyuru

Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) 15. Başvuru Çağrısı

23.4.2024

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş bir fondur. Fonun amacı, 2005 Sözleşmesine taraf ve gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştiren projelere destek olmaktır.  

UNESCO, Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) için on beşinci başvuru çağrısını başlatmıştır. Açık ve rekabetçi bir süreç sonunda projeler, 2005 Sözleşmesi'ne taraf olan gelişmekte olan ülkelerde yaratıcı sektörlerin gelişimine yönelik somut ve kalıcı sonuçlar üretme kabiliyetlerine göre seçilecektir.

Proje teklifleri aşağıda belirtilen konulara katkıda bulunmalıdır:

 • Çeşitli kültürel mal ve hizmetlerin yaratılması, üretimi, dağıtımı ve bunlara erişim üzerinde doğrudan ve yapısal etkisi olan politika ve tedbirlerin uygulanması ve/veya detaylandırılması;
 • Yaşayabilir yerel ve bölgesel kültür endüstrilerini ve pazarlarını desteklemek için kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Uygun ülkelerden kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ile 2005 Sözleşmesine Taraf Devletlerde kayıtlı uluslararası STK’lar tekliflerini sunmaya davet edilmektedir.

IFCD, 2010 yılından bu yana 71 gelişmekte olan ülkede 152 proje aracılığıyla 11,5 milyon ABD Dolarından fazla yatırım yapmıştır. Bu çeşitli girişimler kültür politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına, mesleki eğitimin ve kültürel girişimciliğin güçlendirilmesine, yeni pazarlara erişimin desteklenmesine ve hassas grupların kültürel yaşama katılımı ve dâhil edilmesine katkıda bulunmuştur.

IFCD’nin 2024 başvuru çağrısı aracılığıyla UNESCO, kültürel çeşitliliğin korunması ve desteklenmesi, yaratıcılık ve yeniliğin teşvik edilmesi ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa edilmesinin temel dayanakları olarak gelişmekte olan ülkelerde kültürel ve yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesine yönelik taahhüdünü yenilemektedir.

IFCD, UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005) için kilit bir uluslararası işbirliği ve yardım aracıdır.

On beşinci başvuru çağrısı 15 Nisan 2024 tarihinde açılacak ve 14 Haziran 2024 tarihinde Paris saatiyle öğlen kapanacaktır.

Sorularınız için lütfen 2005 Sözleşmesi Sekretaryası ile irtibata geçiniz (convention2005.ifcd@unesco.org).

IFCD tarafından finanse edilen projeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://www.unesco.org/creativity/en/ifcd/funded-projects.

Son Başvuru Tarihi

 • 2024 Dönemi için son başvuru tarihi 14 Haziran 2024’tür.

Kimler Başvurabilir?

 • 2005 Sözleşmesine Taraf ve gelişmekte olan ülkelerdeki kamu kurum ve kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • 2005 Sözleşmesine Taraf ve gelişmekte olan ülkelerdeki Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

Başvuruya açık proje alanları

 • Görsel-işitsel/sinema, tasarım, medya sanatları, müzik, sahne sanatları, yayıncılık ve görsel sanatlar.

 Proje Uygulama Dönemi

 • Proje uygulama dönemi 12 ila 24 ay arasıdır. Projelerin en erken Nisan 2025 tarihinde uygulanmaya başlaması gerekmektedir.

 Fon Tutarı

 • Fondan yararlanmak için en fazla 100.000 Amerikan Doları talep edilebilmektedir.

 Başvuru Dili

 • Başvuru dosyası ve diğer gerekli belgeler İngilizce veya Fransızca dilinde doldurulması gerekmektedir.

 Sonuçlar

 • 14 Haziran 2024 tarihine kadar yapılan başvurular, UNESCO Genel Merkezi tarafından Millî Komisyonumuza iletilecek ve Millî Komisyonumuzun ön değerlendirmesini müteakiben UNESCO Genel Merkezi tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Teknik incelemeler ve UNESCO Genel Merkezinin değerlendirmelerinin sonuçları Ocak 2025’de IFCD’nin internet sitesinden duyurulacak, nihai karar 2005 Sözleşmesi Hükûmetlerarası Komitesinin Şubat 2025 tarihinde UNESCO Genel Merkezinde gerçekleştirilecek 18. Olağan  toplantısında paylaşılacaktır. Devamında fondan yararlanacak kurum ve kuruluşlarla UNESCO Genel Merkezi tarafından iletişime geçilecektir.

Detaylı bilgi:

webmaster@unesco.org.tr veya convention2005.ifcd@unesco.org adresine e-posta gönderebilir veya https://en.unesco.org/creativity/ifcd adresini inceleyebilirsiniz.

Başvuru Rehberi:

https://www.unesco.org/creativity/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/15_IFCD_call_2024_en_1.pdf

Başvuru adresi: 

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

Sonuç Takibi:

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/results