UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Avrupa Millî Komisyonları Enformel Ağı 8. Toplantısı Gerçekleştirildi

30.4.2024

Avrupa Millî Komisyonları Enformel Ağı 8. Toplantısı 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul’da Millî Komisyonumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya 36 Millî Komisyondan 51 temsilci katıldı.

Toplantı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un açılış konuşması ile başladı. Ardından, Öncelikli Afrika ve Dış İlişkiler Genel Direktör Yardımcısı Anthony OHEMENG-BOAMAH açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonra, Portekiz ve İzlanda Millî Komisyonları Genel Sekreterleri Rita Brasil de Brito ve Aslaug Dora Eyjolfsdottir Avrupa Millî Komisyonları Enformel Ağı’nın son üç toplantısını özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

“Avrupa Millî Komisyonlarının Afrika Önceliğine Katılımı” başlıklı ilk oturumda, Avrupa Millî Komisyonlarının UNESCO'nun Afrika Önceliğine katkıları, Avrupalı ve Afrikalı ortaklar arasındaki bilgi paylaşımının ve kapasite geliştirmenin teşvik edilmesine yönelik stratejiler ve Avrupa katılımının Afrika'daki ilerleme üzerindeki etkisini izleme ve değerlendirme mekanizmaları hakkında bilgi paylaşılıp istişarelerde bulunuldu.

“Millî Komisyonlar İyi Uygulama Örneklerini Paylaşıyor” başlıklı ikinci oturumda, Avusturya Millî Komisyonu Sivil Toplumun faaliyetlerimize katılımı: "Kültürel Çeşitlilik Çalışma Grubu", Almanya Millî Komisyonu “Adil Kültür Girişimi”, Macaristan Millî Komisyonu “Sihirli Eldiven ile tanışın: Savaştan etkilenen çocukları desteklemek için bir araç seti”, İtalya Millî Komisyonu “Yakın/Uzak. İtalya'daki Göçün Kültürel ve Doğal Mirasını Keşfeden Bir Keşif Yolculuğu” ve Birleşik Krallık Millî Komisyonu “Geçmişimizi ve geleceğimizi korumak: İklim değişikliği karşısında kültürel miras: & Yerelden Küresele güncelleme”  başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

“Avrupa Millî Komisyonlarının UNESCO Stratejik Belgelerine Katkıları: UNESCO'nun 2022 -29 Orta Vadeli Stratejisi (41 C/4) ve 2026 -2029 Taslak Programı ve Bütçesi (43 C/5)” başlıklı üçüncü oturumda Avrupa Millî Komisyonları stratejide iklim değişikliği, eşitsizlik ve dijital uçurum gibi güncel küresel zorlukları bağlamlarında iyileştirilmesi gereken noktalar, Taslak 43 C/5'in istişare süreci, geliştirilmesi ve kabulü için önerilen yol haritası ve Millî Komisyonların stratejinin desteklenmesi ve uygulanmasındaki rolleri kapsamında bilgi paylaşıp istişarelerde bulundular.

“Geliştirilmiş İş Birliği: Millî Komisyonlar için Daha Katılımcı Bir Rolün Teşvik Edilmesi” başlıklı dördüncü oturumda katılımcılar UNESCO’nun karar alma süreçlerine aktif katılımı, Avrupa Millî Komisyonlarının UNESCO Genel Merkez'de devam eden süreçlerle ilgili olarak karşılaştıkları pratik sorunlar, Avrupa Millî Komisyonları arasında kapasite geliştirme kapsamında bilgi paylaşıp istişarelerde bulundular.

“Geleceğin Zirvesi için UNESCO'nun Rolü ve Eylemleri” başlıklı beşinci ve son oturumda UNESCO'nun eğitim, bilim, kültür ve bilgi-iletişim alanlarındaki uzmanlığının Zirve'ye katkıları ve Gelecek Zirvesi ve Gelecek Paktı’nın hedeflerini destekleme çerçevesinde spesifik UNESCO girişimlerinin veya programlarının teşviki ve Gelecek Paktı’nın geliştirilmesi ve uygulanmasına yapılacak katkılar kapsamında bilgi paylaşıp istişarelerde bulunuldu.

Kapanış oturumunda tüm oturumların sonuçları raportörler tarafından özetlenerek istişare edilen hususlar değerlendirildi ve toplantı sonlandırıldı. Toplantının sosyal ve kültürel program kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Kapalıçarşı ziyaretlerinin ardından program sona erdi.

Program için tıklayınız.


first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img