UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Genel Kurul

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği 9. Maddesi gereğince UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurulu; Hükümet temsilcileri; eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularıyla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu alanlarda tanınmış kişilerden oluşmaktadır. Genel Kurul üyeleri, UNESCO’nun çalışma alanına giren eğitim, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri, kültür ve iletişim konuları göz önünde bulundurularak 4 yılda bir yapılan seçimle belirlenir. 
 

Millî Eğitim Bakanının başkanlık ettiği Genel Kurul; Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen temsilciler (19 temsilci), Diğer Kamu Kuruluşları kategorisinden seçilen kurumların temsilcileri (12 temsilci); Yükseköğretim Kurumları kategorisinden seçilen kurumların temsilcileri (temel bilimler, eğitim, kültür, insan ve toplum bilimleri ve iletişim alanlarından beşer tane olmak üzere 25 temsilci); Özel Kuruluşlar kategorisinden seçilen kurumların temsilcileri (10 temsilci) ve 10 Tanınmış Kişiden oluşmaktadır. 
 

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 11. Maddesi doğrultusunda Genel Kurulun görevleri aşağıda yer aldığı şekilde belirtilmektedir: 
-    Yönetim Kurulunca oluşturulan ve bir sonraki Genel Kurulda temsili öngörülen kurum ve kişileri içeren listeleri inceleyerek, bir sonraki Genel Kurula katılacak 12 kamu kurumunu, 25 yükseköğretim kurumunu, 10 özel kuruluşu ve 10 tanınmış kişi ile yedeklerini belirlemek,
-    Üyeleri arasından Yönetim Kurulunun 11 üyesi ile Denetim Kurulunun 2 üyesini ve bunların yedeklerini seçmek,
-    UNESCO’nun görev alanına giren konularda tavsiyelerde bulunmak, 
-    Yönetim Kurulunun çalışmalarına yön vermek, 
-    Yönetim Kurulunun çalışmalarını gösteren raporlarını ve tekliflerini görüşerek karara bağlamak,
-    Denetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap raporlarını inceleyerek onaylamak.