UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Doğa Bilimleri

Doğa Bilimleri 

UNESCO’nun bilim alanındaki etkinlikleri, üye devletler ile işbirliği içinde barış, sürdürülebilir kalkınma, insanlığın refahı ve güvenliği konularında bilimin teşviki ve ilerlemesi için sürdürülen çalışmalardan oluşmaktadır. UNESCO, Birleşmiş Milletler teşkilatının bilimi himayesine almış tek kuruluşudur. UNESCO 1945 yılında kuruluşundan bu yana CERN gibi öncü bilimsel birliklerin kurulmasını teşvik etmiştir.
 
UNESCO;
 

 • Bilimde uluslararası işbirliğini katalize eder,
 • Bilim insanları ve karar vericiler arasındaki diyaloğu teşvik eder,
 • Bilimde kapasite geliştirir,
 • Bilimi savunur,
 • Standart belirleyici ve fikirlerin paylaşıldığı bir platformdur,
 • Dünya çapında bilim yoluyla programlar ve projeler gerçekleştirir.

 
UNESCO tatlı su, deniz, ekoloji, yer bilimleri ve temel bilimler gibi uluslararası programlara ev sahipliği yapmaktadır. Ulusal ve sektörel seviyelerde bilim ilkeleri, UNESCO’nun bilim alanındaki çalışmalarının temel noktasını oluşturmaktadır. Afrika gibi gelişmekte olan bölgelere ve bilimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına özellikle önem verilmektedir. Bilim konusundaki önemli temalar doğal felaketlerin azaltılması, biyoçeşitlilik, bilim eğitimi, iklim değişikliği ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması olarak sıralanabilir.
 
İklim değişikliği ve gençlerin işsizliği gibi günümüz küresel sorunlarına UNESCO’nun eğitim, kültür, sosyal ve beşerî bilimler ve iletişim konularındaki disiplinler arası yapısı ile bilimsel bilgiyi harekete geçirmesiyle çözüm yolları bulunacağı gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.
 
Doğa Bilimleri Sektörü, bilimden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Shamila Nair-Bedouelle tarafından yaklaşık 120 personel ile birlikte Paris’teki UNESCO Genel Merkezi ve dünya genelinde beş farklı alan ofisi (Nairobi, Jakarta, Venedik, Kahire ve Montevideo) ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Organizasyonun bünyesindeki Uluslararası Bilim Programları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Uluslararası Hidroloji Programı (International Hydrological Programme, IHP),
 • İnsan ve Biyoküre Programı (Man and Biosphere Programme, MaB),
 • Uluslarası Yer Bilimleri Programı (International Geoscience Programme, IGCP)
 • Uluslararası Temel Bilimler Programı (International Basic Sciences Programme, IBSP)
 • Dünya Su Değerlendirme Programı (World Water Assessment Programme, WWAP)

 
Bu uluslararası programlara ilave olarak okyanus bilimleri alanında Hükûmetler Arası Oşinografi Komisyonu (Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC) faaliyetlerini sürdürmektedir. UNESCO’nun bilimle ilgili bir diğer teması “Bir Gezegen, Bir Okyanus” yaklaşımıdır.
 
Doğa Bilimleri Sektörü ayrıca programlarını UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü (Hollanda), Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (İtalya), UNESCO İstatistik Enstitüsü (Kanada) ve su, yenilenebilir enerji, bilim politikası, biyoteknoloji, yer bilimler, temel bilimler ve uzaktan algılama alanlarındaki 50 birleşik merkez aracılığıyla yürütmektedir. Bilim ile ilgili 250’den fazla UNESCO/UNITWIN Üniversite Kürsüleri bulunmaktadır.
 


Doğa Bilimleri Sektörü hakkında daha detaylı bilgi almak için Tıklayınız.


UNESCO Bilim Raporu ve Anketi için Tıklayınız


Doğa Bilimleri Sektörü için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Tıklayınız


UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye için Tıklayınız


UNESCO’nun Doğa Bilimleri Sektöründeki Ödül ve Burs Programları için Tıklayınız


UNESCO ve Okyanus Bilimleri için Tıklayınız