UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi

Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Hakkında
2005 yılında gerçekleşen 33. UNESCO Genel Konferansında; kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve kültürel zenginliklerden yararlanarak kültür endüstrisi alanında yeni üretimler yapmayı teşvik etmek gibi amaçlarla UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi kabul edilmiştir. 

Yasal olarak bağlayıcı bu uluslararası anlaşma, sanatçıların, kültür profesyonellerinin ve uygulayıcılarının, aynı zamanda vatandaşların kültürel malları, hizmetleri ve faaliyetleri üretebileceği, yaratabileceği, dağıtabileceği ve bunlardan faydalanabileceğini temin etmektedir. 

Sözleşme, kapsayıcı ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir aracı olarak Yerel üretimi, yerel pazarların gelişimi ve bunların dünya genelinde erişimi/değişimi de dâhil olmak üzere yaratıcılığı ve dinamik kültürel ve yaratıcı endüstrilerin gelişimini güçlendiren mekanizmaları desteklemektedir. Yaratıcılık, hayal gücü veya inovasyon yoluyla yeni ve inovatif çözümler, fikirler üretmek üzere insan kapasitesi olarak anlaşılmaktadır.[1]

UNESCO 2005 Sözleşmesi’nin kabulünü takiben, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Yönetim Kurulu’nun 9 Ekim 2007 tarihli kararı ile Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi kurulmuştur. İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenleri kültürel ifadelerin çeşitliliği hususu etrafında bir araya getiren Komite, bu tarihten itibaren çalışmalarını sürdürmekte ve Sözleşme’nin Hükûmetlerarası Komite toplantılarını yerinde takip etmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Mart 2017 tarihli 76. birleşiminin altıncı oturumunda, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/372) ve ilgili Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı 77) gündemin 44. sırasında görüşülmüş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Anılan kanun, 25 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
3 Temmuz 2017 tarih ve 2017/10537 karar sayısıyla Bakanlar Kurulunca onaylanan Kanun Tasarısı’nı müteakiben, Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü süreç ile 2 Kasım 2017 tarihi itibariyle Sözleşme’ye resmen Taraf Devlet olma takvimi başlatılmış olup, 2 Şubat 2018 tarihinde taraf olma süreci tamamlanmıştır. 
[1] Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız