UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim

25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden Hedef 4’te yer alan “Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak” maddesi, herkes için kaliteli hayat boyu öğrenme fırsatlarının desteklenmesi açısından UNESCO eğitim sektörünün temel konularından biridir.

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma yoluyla yoksulluğu ortadan kaldıracak iddialı, özverili ve evrensel bir gündemdir.

2014-2015 yıllarında UNESCO’nun eğitim gündeminin başında, 19-22 Mayıs 2015’te, Kore’nin Incheon şehrinde 160 ülkenin katılımıyla düzenlenen Dünya Eğitim Forumu ve bu Forumda hazırlanıp UNESCO 38. Genel Konferansı’nda kabul edilen “Incheon Bildirisi Eğitim 2030: Kapsayıcı, Eşit, Kaliteli Eğitime ve Herkes İçin Hayat Boyu Öğrenmeye Doğru” yer almıştır. Bildiride, 1990 yılında Jomtien’de başlatılan ve 2000 yılında Dakar ‘da yinelenen ve eğitimdeki en önemli taahhüt olarak eğitimde önemli bir ilerleme sağlayan Herkes için Eğitim (EFA) hedeflerine, 2015’e gelindiğinde tam olarak ulaşılamadığına vurgu yapılarak; UNESCO’ya 2030 eğitim gündeminin yürütülmesi ve koordinesi için öncü rolüne devam etmesi, özellikle siyasi taahhütleri sürdürmek için savunuculuk üstlenme; politika diyaloğunu kolaylaştırma, bilgi paylaşımı ve standart koyma, eğitim hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi izleme, küresel, bölgesel ve ulusal paydaşların gündemi uygulamalarına rehberlik etmek için bir araya toplama ve tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin koordinasyonu içinde eğitim için bir odak noktası olarak işlev görme sorumluluğu verilmiştir.

2015 hedefleri için süre azalırken, 2011’den 2015 yılına kadar somut sonuçlar edildiği, fakat dünya genelinde hâlen 774 milyon kişinin okuma yazma bilmediği ve bunun yavaş bir ilerleme olduğu değerlendirilmiştir. 2015 hedeflerinin ötesine geçebilmek için yeni bir gündeme ihtiyaç duyulduğu, ölçülebilen hedefler belirlenmesi gerektiği ve bu hedeflerin Herkes için Eğitim (EFA) vizyonunun genişletilmiş ve güçlendirilmiş hâli olması gerektiği düşünülmüştür.

2015 sonrası dönemde eğitim gündeminde, UNESCO’nun, barış, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu evrensel vatandaşlık için bir kurum; eşitsizliği ve yoksulluğu azaltmada anahtar bir katkı sağlayıcı olduğu düşünülmüştür.