UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO 10 Yıl, Yıl, Hafta ve Günleri

· 2019 – Uluslararası Kimyasal Elementlerin Periyodik Tablosu Yılı

30 Ekim-14 Kasım 2017 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen UNESCO 39. Genel Konferansı Doğa Bilimleri Komisyonunda 2019 yılının Uluslararası Kimyasal Elementlerin Periyodik Tablosu Yılı olarak ilan edilmesini önermiştir. Bu karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca da kabul edilmiştir. Kimyasal Elementlerin Periyodik Tablosunun keşfinin 150. yıldönümü olan 2019 yılının ilanı ile Periyodik Tablonun, kimya, fizik ve biyoloji gibi bilimsel bilginin yaşamsal alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olduğunun vurgulaması amaçlanmaktadır. 

· 2017 - Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı

Birleşmiş Milletler dünyanın ekonomik faaliyetinin yaklaşık % 10'unu oluşturan turizm endüstrisinin önemli potansiyelini göz önünde bulundurarak yoksullukla mücadeleye katkıda bulunmak ve UNESCO’nun en temel ideallerinden biri olan hoşgörü ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek amacıyla 2017 yılını Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı olarak belirlemiştir.

· 2016 – Uluslararası Küresel Anlayış Yılı

Uluslararası Küresel Anlayış Yılı UNESCO 192. Yürütme Kurulunun 14 Ağustos 2013 tarihindeki oturumunda aldığı karara istinaden, UNESCO’nun 5-20 Kasım 2013 tarihleri arasında Paris’te icra edilen 37. Genel Konferansı kapsamında 5 Kasım 2013 tarihinde Finans, Yönetim ve Genel Sorunlar, Program Desteği ve Dış İlişkiler Komisyonu’nda ilan edilmiştir. Anılan toplantıda Genel Direktör, adı geçen etkinliğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da ilan edilmesi için gerekli çabaları göstermeye davet edilmiştir.

· 2015 – Uluslararası Işık ve Işık Teknolojileri Yılı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Işık Yılı UNESCO 190. Yürütme Kurulunun 18 Kasım 2012 tarihindeki oturumunda aldığı karara istinaden, UNESCO’nun 5-20 Kasım 2013 tarihleri arasında Paris’te icra edilen 37. Genel Konferansı kapsamında 11 Kasım 2013 tarihinde Bilim Komisyonunda ilan edilmiştir. Anılan toplantıda Genel Direktör, adı geçen etkinliğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da ilan edilmesi için gerekli çabaları göstermeye davet edilmiştir.

· 2014 – Uluslararası Kristalografi (Kristal bilim)Yılı

Birleşmiş Milletlerin 17 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirdiği 66. Genel Kurulu’nun 284. maddesi gereğince 2014 yılı BM tarafından Uluslararası Kristalografi Yılı olarak ilan edilmiş ve UNESCO tarafından da benimsenmiştir.

· 2013 – Yeryüzü Matematik Yılı Yeryüzü Matematik Yılı

05 Mart 2013 tarihinde UNESCO Genel Merkezi’nde ilan edilmiş ve UNESCO’nun patronajında kutlanan bir etkinliktir. Yeryüzü Matematik Yılı Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen veya Birlemiş Milletlerin dâhil olduğu bir etkinlik değildir.

· 2013 - Uluslararası Su İşbirliği Yılı

Birleşmiş Milletlerin 11 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirdiği 65. Genel Kurulu’nun 154. maddesi gereğince 2013 yılı Uluslararası Su İşbirliği Yılı olarak ilan edilmiş olup UNESCO tarafından “Birleşmiş Milletler Su Örgütü” adına koordine edilmektedir.

· 2011 - Uluslararası Kimya Yılı

Birleşmiş Milletlerin 03 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirdiği 63. Genel Kurulu’nun 209. maddesi gereğince 2011 yılı Uluslararası Kimya Yılı olarak ilan edilmiş olup UNESCO tarafından koordine edilmektedir. Ardından, UNESCO’nun 06-23 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Genel Konferans’ında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2011 Uluslararası Kimya Yılı’nı destekleme kararı alınmıştır

· 2011 – Uluslararası Orman Yılı

Birleşmiş Milletlerin 06 Şubat 2007 tarihinde gerçekleştirdiği 61. Genel Kurulu’nun 193. maddesi gereğince 2011 yılı Uluslararası Orman Yılı olarak ilan edilmiştir. Ardından, UNESCO’nun 06-23 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Genel Konferans’ında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2011 Uluslararası Orman Yılı’nı destekleme kararı alınmıştır.

· 2010 - Uluslararası Kültürel Yakınlaşma Yılı

16 Ekim – 2 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilen UNESCO 34. Genel Konferansının 46. Maddesi’nde Birleşmiş Milletlere 2010 yılını Uluslararası Kültürlerin Uzlaşması Yılı olarak ilan etmesi tavsiye edilmektedir. Birleşmiş Milletlerin 25 Ocak 2008 yılında gerçekleştirdiği 62. Genel Kurulunun 90. Maddesi gereği 2010 yılı Uluslararası Kültürlerin Uzlaşması Yılı ilan edilmiştir. UNESCO’nun 12 Ekim 2009 tarihli 35. Genel Konferans’ında ise Uluslararası Kültürlerin Uzlaşması Yılı etkinliklerinin aksiyon planı belirlenmiştir.

· 2010 – Uluslararası Biyoçeşitlilik Yılı

Birleşmiş Milletlerin 19 Ocak 2007 tarihinde gerçekleştirdiği 61. Genel Kurulu’nun 203. maddesi gereğince 2010 yılı Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Yılı olarak ilan edilmiştir. Buna ek olarak, UNESCO’nun 06-23 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Genel Konferans’ında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2010 Uluslararası Biyoçeşitlilik Yılı’nı destekleme kararı alınmıştır.

· 2009 – Uluslararası Astronomi Yılı

UNESCO, 03-21 Ekim 2005 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 33. Genel Konferans’ında 5.30.madde gereğince 2009 yılının Uluslararası Astronomi Yılı olarak ilan edilmesi kararını almıştır. Ardından, Birleşmiş Milletlerin 29 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirdiği 62. Genel Kurulu’nun 200. maddesi gereğince 2009 yılı Uluslararası Astronomi Yılı olarak ilan edilmiştir.

· 2009 – Goril Yılı

2007 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) - Göçmen Türler Sözleşmesi (CMS) ve UNESCO ile beraber Büyük Maymunlar Yaşam Savaşı Ortaklığıyla (GRASP) işbirliği halinde olan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü tarafından başlatılan çalışmaların 29 Kasım 2008 tarihli Roma buluşmasında 2009 yılı Goril Yılı olarak ilan edilmiştir.

· 2008 – Uluslararası Yeryüzü Yılı

UNESCO, 03-21 Ekim 2005 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 33. Genel Konferans’ında 5.14.madde gereğince 2008 yılının Uluslararası Yeryüzü Yılı olarak ilan edilmesi kararını almıştır. Ardından Birleşmiş Milletler, 20 Şubat 2006 tarihinde gerçekleştirdiği 60. Genel Kurulu’nun 192. maddesi gereğince aynı şekilde 2008 yılını Uluslararası Yeryüzü Yılı olarak ilan etmiştir.

· 2008 – Uluslararası Diller Yılı

Birleşmiş Milletlerin 08 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirdiği 61. Genel Kurulu’nun “Çok Dillilik” başlıklı 266. maddesi gereğince 2008 yılı Uluslararası Yeryüzü Yılı olarak ilan edilmiş olup koordinasyonu bütünüyle UNESCO’ya tevdi edilmiştir.

· 2005 – Uluslararası Spor ve Fiziksel Eğitim Yılı

Birleşmiş Milletlerin 17 Kasım 2003 tarihinde gerçekleştirdiği 58. Genel Kurulu’nun “Eğitim, sağlık, kalkınma ve barış üretiminde araç olarak spor” başlıklı 5. maddesi gereğince 2005 yılı Uluslararası Spor ve Fiziksel Eğitim Yılı olarak ilan edilmiştir. UNESCO, bu etkinlikte Birleşmiş Milletlerin lider kurumu olarak görev almaktadır. Buna ek olarak UNESCO, Fiziksel Eğitim ve Spor Hükümetlerarası Komitede sekretarya görevini üstlenmiştir.

· 2005 – Uluslararası Fizik Yılı

UNESCO’nun 29 Kasım – 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen 32. Genel Konferans’ında Doğal Bilimler Programı kapsamında 2005 yılının Uluslararası Fizik Yılı olarak ilan edilmesi kararı alınmıştır.

· 2004 – Uluslararası Kölelikle Mücadele ve Köleliğin Kaldırılmasını Anma Yılı

Birleşmiş Milletlerin 27 Şubat 2003 tarihinde gerçekleştirdiği 57. Genel Kurulu’nun “Irkçılık, ırksal ayırımcılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ve Durban Deklarasyonu ve Aksiyon Planı’nın kapsamlı uygulanması ve takibi” başlıklı 195. maddesi gereğince 2004 yılı Uluslararası Kölelikle Mücadele ve Köleliğin Kaldırılmasını Anma Yılı olarak ilan edilmiştir. Ardından aynı yıl içerisinde 29 Eylül – 17 Ekim tarihleri arasında icra edilen UNESCO 32. Genel Konferans’ının Kültür Programı başlığı altında 2004 yılının Uluslararası Kölelikle Mücadele ve Köleliğin Kaldırılmasını Anma Yılı olarak kutlanmasına karar verilmiştir.