UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO 10 Yıl, Yıl, Hafta ve Günleri

· 2021 – 2030 Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılı

Birleşmiş Milletler bilim ve iş dünyasını, sivil toplumu ve politika yapıcıları ortak araştırma ve teknolojik yenilik programı etrafında harekete geçirmek amacıyla Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılını ilan etmiştir. UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komitesinin (IOC) okyanus bilimlerindeki uluslararası işbirliğini artırma çabalarını pekiştiren Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılı aracılığıyla okyanus ve kıyı alanları kaynaklarının yönetimini iyileştirmek, araştırma programlarının, gözlem sistemlerinin geliştirilmesinin, deniz alanlarının planlanmasının ve deniz risklerinin azaltılmasının koordinasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

· 2013 – 2022 Uluslararası Kültürel Yakınlaşma On Yılı

UNESCO’nun 25 Ekim - 10 Kasım 2011 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen 36. Genel Konferansı’nın “Kültür” programı içerisinde yer alan 40. Maddesi ve ardından Birleşmiş Milletlerin 17 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirdiği 67. Genel Kurulu’nun “ Barış için kültürler ve dinler arası diyalog, anlayış ve işbirliğinin yaygınlaştırılması” başlıklı 104. maddesi gereğince 2013 – 2022 yılları, Uluslararası Kültürel Yakınlaşma On Yılı olarak ilan edilmiştir.

· 2011-2020 Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik On Yılı

2011-2020 Biyoçeşitlilik Eylem Planı ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri çerçevesinde biyoçeşitlilikle ilgili sözleşmeler, Birleşmiş Milletler sistemi ve diğer paydaşları biyoçeşitliliğin yönetimi ve politika geliştirilmesi konularında teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler 65. Genel Kurulunda ilan edilmiştir. 2011-2020 Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik On Yılı aracılığıyla, doğayla uyum içinde yaşanması, biyoçeşitliliğin korunması, biyolojik çeşitlilik bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı ile genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların adil ve eşit paylaşılması hedeflenmektedir. 

· 2010-2020 Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşmeyle Mücadele On Yılı 

Gün geçtikçe daha fazla toprağın aşınma ve bozulmaya maruz kalması nedeniyle oluşan toprak kaybına yönelik olarak gerekli koruma önlemlerini almak üzere Birleşmiş Milletler 64. Genel Kurulunda ilan edilmiştir. 2010-2020 Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşmeyle Mücadele On Yılı, kurak alanların insanlığın refahı için uzun dönem varlığını güvenceye almak üzere kritik değişiklikler yapılması için bir fırsattır. Çölleşmeyle mücadele konusunda farkındalığın artırılması ve çözümler bulunması, finansal ve teknik desteğin harekete geçirilmesi ve ilerleme sürecinin takibi ve raporlanmasını hedeflemektedir. 

· 2005 – 2014 İkinci Uluslararası Dünya Yerli Halklar On Yılı

Birleşmiş Milletlerin 24 Şubat 2005 tarihinde gerçekleştirdiği 59. Genel Kurulu’nun “İkinci Uluslararası Dünya Yerli Halklar On Yılı ” konulu 174. maddesi gereğince 2005 - 2014 yılları “İkinci Uluslararası Dünya Yerli Halklar On Yılı” olarak ilan edilmiştir. 1994-2004 yılları arasında ilan edilen Birinci Uluslararası Dünya Yerli Halklar On Yılı’nı UNESCO, 15 Ekim – 03 Kasım 2001 tarihinde icra edilen 31. Genel Konferansı’nda destekleme kararı almıştır.

· 2005 – 2015 “Hayat İçin Su” Uluslararası Eylemi On Yılı

Birleşmiş Milletlerin 9 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirdiği 58. Genel Kurulu’nun “ “Hayat İçin Su” Uluslararası On Yılı Eylemi” konulu 217. maddesi gereğince 2005 - 2015 yılları “Hayat İçin Su” Uluslararası On Yılı olarak ilan edilmiştir. Ardından, UNESCO’nun 6-23 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Genel Konferans’ında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2005 – 2015 “Hayat İçin Su” Uluslararası On Yılı Eylemi’ni destekleme kararı alınmıştır.

· 2005 – 2014 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı

Birleşmiş Milletlerin 21 Şubat 2003 tarihinde gerçekleştirdiği 57. Genel Kurulu’nun “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı” konulu 254. maddesi gereğince 2005 - 2014 yılları “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı” olarak ilan edilmiştir. UNESCO’nun 29 Ekim – 17 Eylül 2003 tarihleri arasında Paris’te icra edilen 32. Genel Konferansı’nda “Eğitim Programı” başlığı altında yer alan 16. Maddesi uyarınca “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı”na destek vermesi kararı alınmıştır.

· 2003 - 2012 Birleşmiş Milletler Okuma Yazma On Yılı

Birleşmiş Milletlerin 20 Ocak 2000 tarihinde gerçekleştirdiği 54. Genel Kurulu’nun “Birleşmiş Milletler Okuma Yazma On Yılı” konulu 122. maddesi gereğince 2003 - 2012 yılları “Birleşmiş Milletler Okuma Yazma On Yılı” olarak ilan edilmiştir. UNESCO’nun 15 Ekim – 03 Kasım 2001 tarihleri arasında icra ettiği 31. Genel Konferans’ında UNESCO’nun bu etkinliği yöneten lider kurum olması kararı alınmıştır.

· 2001 – 2010 Uluslararası Dünya Çocukları Şiddetten Uzak Durma Kültürü ve Barış On Yılı

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin 29 Ağustos 1998 tarihinde gerçekleşen 45. Genel Buluşması’nın 31. Maddesi Gereği 2001 – 2010 yılları Uluslararası Dünya Çocukları Şiddetten Uzak Durma Kültürü ve Barış On Yılı Olarak ilan edilmiştir. Buna ek olarak, UNESCO’nun 15 Ekim –3 Kasım 2001 tarihleri arasında icra ettiği 31. Genel Konferans’ında UNESCO’nun bu etkinliği yöneten lider kurum olması kararı alınmıştır.