UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sözleşmeler

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 Ekim-21 Kasım l972 tarihleri arasında Paris'te toplanan on yedinci oturumunda, Kültürel mirasın ve doğal mirasın sadece geleneksel bozulma nedenleriyle değil Devamı için Tıklayınız...


Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının Paris’te Yirmi dokuz Eylül-On yedi Ekim İki bin üç tarihleri arasında toplanan 32.Genel Konferansı, İnsan hakları alanında mevcut Devamı için Tıklayınız...


Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunmasi ve Geliştirilmesi Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 3-21 Ekim 2005 tarihlerinde Paris’te toplanan Genel Konferansı, 33. oturumunda, Kültürel çeşitliliğin, insanlığın belirleyici bir niteliği olduğunu teyit ederek, Devamı için Tıklayınız...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi’nde Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin 3 Ekim 1989 tarih ve 89/552/EEC sayılı Üye Devletlerin görsel-işitsel medya hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin belirli yasal, düzenleyici ya da idari hükümlerin eşgüdümüne ilişkin Yönergesi (Görsel-işitsel Medya Hizmetleri Yönergesi) Devamı için Tıklayınız...


UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi 

Genel Konferans, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’yle sırasıyla medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili 1966 tarihli iki Uluslararası Sözleşme gibi evrensel olarak tanınan diğer belgelerde beyan edilen insan haklarının ve temel özgürlüklerin tam olarak Devamı için Tıklayınız