UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sözleşmeler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi’nde Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin 3 Ekim 1989 tarih ve 89/552/EEC sayılı Üye Devletlerin görsel-işitsel medya hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin belirli yasal, düzenleyici ya da idari hükümlerin eşgüdümüne ilişkin Yönergesi (Görsel-işitsel Medya Hizmetleri Yönergesi)

(5) Avrupa Parlamentosu, Doha Görüşmelerinin 1 Aralık 2005 (5) ve 4 Nisan 2006 (6) tarihli kararları ile DTÖ Bakanlar Konferanslarında, görsel-işitsel hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinin GATS müzakerelerindeki serbestleştirme dışında tutulması çağrısında bulunmuştur.

Parlamento, 27 Nisan 2006 (7) tarihli İlke Kararında, “kültürel faaliyetlerin, malların ve hizmetlerin, hem ekonomik hem de kültürel bir yapısı vardır. Çünkü onlar, kimlikleri, değerleri ve anlamları taşırlar ve bu bağlamda sadece ticari değere sahip gibi kabul edilmemelidir” diye özellikle belirten UNESCO’nun Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesini desteklemiştir.

Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin (1) akdi hakkındaki 18 Mayıs 2006 tarih ve 2006/515/EC sayılı AB Konseyi Kararı, Topluluk adına UNESCO Sözleşmesini onaylamıştır.

Bu Sözleşme 18 Mart 2007’de yürürlüğe girmiştir. İşbu Yönerge Sözleşmenin ilkelerine saygı duyar.