UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Öcal OĞUZ

Prof. Dr. Öcal Oğuz

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 

UTMK Dışındaki Mevcut Görev/ler/i

 • Millî Folklor Dergisi Editörü (1989-…)
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı (2005-…)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı (2012-…)
 • Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Proje Koordinatörü (2012-…)

UTMK Dışındaki Önceki Görev/ler/i

 • Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Folklor Araştırmacısı (1985-1988)
 • Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi (1988-1992)
 • Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı (1993-1995)
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi Ankara Yerleşkesi Misafir Öğretim Üyesi (1995-1996)
 • Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı (1995-1998)
 • Université de Tunis 1 ve Université de Cartage Misafir Öğretim Üyesi (1998-2001)
 • Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (2003-2022)
 • TOBB ETÜ Misafir Öğretim Üyesi (2008-2011)
 • Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi (2001-2015)

Mezun Olduğu Okul/lar

 • K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması (1984)
 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Diploması (1987)
 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Doktora Diploması (1991)
 • ÜAK Halk Bilimi Doçentlik Belgesi (1995)

UNESCO ve UTMK ile ilgili Geçmişteki ve Mevcut Görev/ler/i

 • UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi Hazırlık Çalışmaları Hükümetlerarası Uzmanlar Toplantıları Türkiye Uzmanı (2002-2003)
 • UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin (KİFAÇ) Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Hazırlık Çalışmaları Hükümetlerarası Uzmanlar Toplantıları Türkiye Uzmanı (2004-2005)
 • UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı (2003-…)
 • UTMK Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkanı (2007-…)
 • UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi Türkiye Uzmanı (2006- 2010)
 • UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi Alt Organı Türkiye Uzmanı (2008-2010)
 • UTMK Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2010)
 • UTMK Yönetim Kurulu Üyesi (2010-…)
 • UTMK Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2010-2011)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Kategori 2. Merkez (Bulgaristan) Yönetim Kurulu Üyesi (2011-…)
 • UTMK Yönetim Kurulu Başkanı (2011-…)

Katıldığı UNESCO Periyodik Toplantıları (Genel Konferans, Genel Kurul, Hükümetlerarası Komite, Bölgesel Seminer vb.)

 • UNESCO 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Genel Konferansları (2003, 2022)
 • UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Genel Kurul Toplantıları (2006, 2008, 2010, 2012)
 • UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komite Toplantıları (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
 • UNESCO KİFAÇ’ın Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Taraflar Konferansı Toplantıları (2007, 2009, 2011)
 • UNESCO KİFAÇ’ın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komite Toplantıları (2007, 2008, 2009, 2010)
 • Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Somut Olmayan Kültürel Miras Bölgesel Seminerleri Kuruluş Çalışmaları ve Uzman Katılımı (2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
 • TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Somut Olmayan Kültürel Miras Bölgesel Seminerleri Kuruluş Çalışmaları ve Uzman Katılımı (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları Toplantıları (2010, 2011, 2012)

UTMK Adına Yürüttüğü veya Katıldığı Somut Olmayan Kültürel Miras Projeleri

 • Makedonya- Türkiye Ortak Mutfak Kültürü Projesi (2008-2009)
 • Bulgaristan-Türkiye Ortak Müzik Kültürü Projesi (2009-2010)
 • Romanya-Türkiye Ortak Mutfak Kültürü Projesi (2011-2012)
 • Kazakistan-Türkiye Ortak Müzik Kültürü Projesi (2012-2013)
 • Azerbaycan-Türkiye El Sanatları Geleneğinin Aktarımında Kadının Rolü Projesi (2012-2013)

Diğer Görevleri

Prof. Dr. Oğuz’un Halk Bilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras konuklarında yazarlığını veya editörlüğünü yaptığı 52 kitabı, 100 civarında makalesi ve 30’dan fazlası uluslararası alanda olmak üzere 70 civarında toplantıda sunulmuş ve bildiriler kitabında basılmış bildirisi bulunmakta, aralarında Web of Science kapsamındaki A&HCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT’nın da bulunduğu ulusal ve uluslararası indekslerce dizinlenen Millî Folklor dergisinin 1989 yılından beri editörlüğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Oğuz, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Kulübü, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Yüksek Lisans ve Doktora programları, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü’nün kuruluş çalışmalarını yürütmüştür.