UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı

 Öğrenen Şehirler (Learning Cities) Programı Nedir?

“Öğrenen Şehirler (Learning Cities)” Programı, Almanya’da bulunan ve Kategori 1 Merkezi olan “UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)” tarafından yürütülmektedir. İlki 2013 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen “1. Küresel Öğrenen Şehirler Konferansı”nın ikincisi 2015 yılı Mayıs ayında Meksika’da gerçekleştirilmiştir.

“Öğrenen Şehirler”e ilişkin düzenlenen ilk Konferans olan 2013 Pekin Konferansının Kavram Kâğıdında şu ifadeye atıf yapılmıştır: UNESCO Üye Devletleri hayat boyu öğrenmeye teşvik etmek ve harekete geçirmek için 34/C4 - 2008–2013 için Orta-Dönem Stratejisi içerisinde “Kapsayıcı Hedef 1: Herkes için kaliteli eğitime erişme ve hayat boyu öğrenme” ifadesini kullanmıştır.

Aynı zamanda, UNESCO 37/C 5 Belgesinin UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)” başlığı altında, 62. sayfanın 01302 maddesinde (http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226695e.pdf ) “iii) UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Küresel Ağını (UNESCO GLCN) genişletmek” ifadesi yer almaktadır.


“Öğrenen şehirler herkes için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder”

Öğrenen şehirler:

• temel eğitimden yüksek eğitime kadar kapsayıcı öğrenimi teşvik etmek için her sektördeki kaynaklarını etkin şekilde kullanan;

• ailelerdeki ve toplumlardaki öğrenmeyi tekrar canlandıran;

• işyerlerindeki öğrenmeyi faaliyete geçiren;

• modern öğrenme teknolojilerinin kullanımını arttıran;

• öğrenmenin kalitesini ve muazzamlığını geliştiren ve

• hayat boyu öğrenme kültürünü teşvik eden şehirlerdir.


Öğrenen Şehirlerin Temel Özellikleri

Bir Öğrenen Şehir İnşa Etmenin Yararları

 Kişisel gelişim ve sosyal bütünleşme

 Ekonomik kalkınma ve kültürel çeşitlilik

 Sürdürülebilir kalkınma


Bir Öğrenen Şehrin Temel Yapı Taşları

 Eğitim sistemindeki kapsayıcı öğrenme

 Ailelerdeki ve toplumlardaki öğrenmenin tekrar canlanması

 İşyerlerindeki öğrenmenin faaliyete geçmesi

 Öğrenme kalitesinin ve muazzamlığının gelişmesi

 Modern öğrenme teknolojilerinin kullanımının artması

 Hayat boyu öğrenme kültürünün teşvik edilmesi


Bir Öğrenen Şehrin İnşasındaki Temel Koşullar

 Güçlü siyasi irade ve bağlılık

 Bütün paydaşların yönetimi ve katılımı

 Kaynakların seferberliği ve kullanılması