UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Sözleşmeler

Akdeniz'e Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının  Diplomaların ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Sözleşme için Tıklayınız


Asya ve Pasifik Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının, Diplomalarını... Tıklayınız


Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle ilgili Belgelerin Tanınmasına ilişkin Sözleşme (Lizbon Sözleşmesi) Tıklayınız


Avrupa Bölgesindeki Devletlerde Yüksek Eğitimle İlgili Çalışma, Diploma ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme Tıklayınız


Yükseköğretimdeki Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin Asya-Pasifik Bölgesel Sözleşmesi için Tıklayınız