UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Kültürlerin Yakınlaşması İhtisas Komitesi

Kültürlerin Yakınlaşması

Dünya daha fazla birbirine bağlanmaktadır ancak bu bireyler ve toplumların gerçekten bir arada yaşayabildikleri anlamına gelmemektedir, çünkü milyonlarca yoksul, kadın, genç, göçmen ve haklarını kaybetmiş azınlıkların karşılaştığı dışlanma ortaya çıkmaktadır. Günümüzde her zamankinden çok fazla bilgi ve teknolojiye erişimi bulunmaktadır ancak çatışmayı önlemek, yoksulluğu azaltmak ya da herkesin uyum içinde güvenli dünyada yaşamalarını öğrenmeyi mümkün kılmak için yeterli bilgeliğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu yeni ve çalkantılı uluslararası küreselleşmiş ortamda, ana bir mesaj yayınlanması gerekmektedir:  Barış savaş halinde olmamaktan daha fazlasını ifade etmektedir. Barış cinsiyet, ırk, dil, din ve kültür farklılıklarıyla bir arada yaşamayı ifade etmektedir. Bu nedenle barışa asla kesin gözüyle bakılmamalıdır. Barış devam eden bir süreç ve mühendislik, dikkat ve tüm bireylerin aktif katılımını gerektiren uzun vadeli bir hedeftir. Her durum için yapılması gereken bir seçenektir, aynı toplumda ya da uzakta yaşayan insanlar diğer bireyler ve topluluklarla samimi bir diyalog sürdürmek için günlük bir karardır.

 

UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi'nin ilkeleri doğrultusunda diyalog, şiddetle mücadele ve kültürlerin yakınlaşmasına katkıda bulunan değerleri, tutumları ve davranışları geliştirmek ve yaygınlaştırmak her zamankinden daha önemli hale gelmektedir.

 

Bildirgede “Giderek çeşitlilik arz eden toplumlarımızda; çoğul, çeşitli ve dinamik kültürel kimliklerinin yanı sıra birlikte yaşamak için de istekli olan insanlar ve gruplar arasında uyumlu bir etkileşim sağlamak esastır. Tüm vatandaşların dâhil edilmesi ve katılımına dair politikalar; sosyal uyumun, sivil toplumun canlılığının ve barışın garantisidir. Bu şekilde tanımlanan kültürel çoğulculuk, kültürel çeşitlilik gerçeğine politik bir ifade sağlar. Demokratik çerçevenin olmazsa olmazı olan kültürel çoğulculuk, kamu yaşamını destekleyen yaratıcı kapasitelerin gelişmesine ve kültürel çeşitliliğe yardımcıdır.” (Madde 2- Kültürel çeşitlilikten kültürel çoğulculuğa) ifadesi yer almaktadır.

Bugün barış, her zamankinden daha aktif yatırımlar, aydınlatılmış liderlik, güçlü eğitim değerleri, toplumsal yenilik konusunda kapsamlı araştırma ve ilerici bir medya dünyası gerektirmektedir. Bunların her biri UNESCO amaçlarıyla ilgili gereksinimleri oluşturmaktadır. UNESCO'nun eğitim ve bilimin geliştirilmesi,  kültürel yaratıcılığın zenginleştirilmesi ve aktif ve barış odaklı bir küresel medya yapısını da içeren miras ve kültürün geliştirilmesi taahhütleri aslında kurumun dünya barışına aktif, gelişen ve sürdürülebilir katkısı olarak görülmektedir.

*Bu metin http://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue adresinden alıntılanarak Türkçeleştirilmiştir.