Sosyal ve Beşeri Bilimler

UNESCO’nun Sosyal ve Beşeri Bilimleri sektörünün temel amacı; insan onuru, özgürlük ve evrensel hukukun etkinliğinin arttırılması için gerekli olan sosyal dönüşümlerin sağlanması amacı ile bilgi, standartları oluşturmak ve entelektüel işbirliğini geliştirmektir.

Sosyal ve İnsan Bilimleri toplumun içerisinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik ortamın algılanması ve anlaşılması açısından çok önemli rol oynamaktadır.

UNESCO Soysal Bilimler bağlamında mevcut durum ile yapılması gerekenler arasındaki boşluğun saptanmasında çeşitli çalışmalar yürütmektedir. UNESCO, söz konusu çalışmalara dayanarak etik ve insan hakları konusunda yapılması gerekenler, felsefe alanında yapılabilecekler ile sosyal bilimlerde deneysel araştırma yöntemleri konusunda plan ve politikalar oluşturmaktadır.

 

 

   kamu politikaları

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!