Sosyal ve Beşeri Bilimler

UNESCO Sosyal ve Beşerî Bilimler Sektörü 2014 yılı itibariyle çalışmalarını sektör “kapsayıcı toplumsal kalkınmayı desteklemek, kültürlerarası diyalog ile kültürlerin yakınlaşmasını teşvik etmek ve etik ilkeleri geliştirmek” stratejik hedefi doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda küresel dayanışma, kapsayıcılık, ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, spor ve etik ilkeler gibi evrensel değerleri ve ilkeleri kararlı bir şekilde sağlamayı amaçlamaktadır. Sektör “Birlikte Yaşamayı Öğrenme” temasını da benimseyerek demokrasi, küresel vatandaşlığı, kültürlerarası diyaloğu, barış ve insan hakları için eğitimi ve barış inşasını oluşturulmayı taahhüt etmektedir.

UNESCO Sosyal ve Beşerî Bilimler alanındaki çalışmalarını yukarıda verilen hedeflere uygun olarak Biyoetik Programı, Sosyal Dönüşüm Yönetimi (MOST) Programı ve Beden Eğitimi ve Spor Programı aracılığıyla yürütmektedir. Hükûmetler Arası Komite ve Konseyler bu çalışmanın uygulayıcısı ve karar alıcısı niteliğindedir. Hükûmetler Arası Biyoetik Komitesi (IGBC), Dünya Bilim Etiği Komisyonu (COMEST) ve Beden Eğitimi ve Spor (CIGEPS) Hükûmetler Arası Komitesi, MOST Hükûmetler Arası Konseyi Sosyal ve Beşerî Bilimler Sektörünün çalışmalarına yön vermektedir.

UNESCO Sosyal ve Beşerî Bilimler Sektörü 2015 yılında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin benimsenmesiyle birlikte UNESCO 2014-2021 Orta Vadeli Stratejik Hedefleri ve UNESCO Önceliklerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Tıklayınız

 

 

   kamu politikaları

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!