UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi

Aynı zamanda “yaşayan miras” olarak da adlandırılan somut olmayan kültürel miras; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgiyi ve becerileri içermektedir.

Somut olmayan kültürel mirası bu topluluklara aidiyet ve devamlılık duygusu sağlamakta, diğer yandan yaratıcılığı ve refahı teşvik etmekte, doğal ve sosyal çevrenin yönetimine katkı sağlamakta ve gelir yaratmaktadır. Geleneksel ve yerli bilgi olarak adlandırılanların çoğu sağlık hizmetleri, eğitim ve doğal kaynaklar sistemlerinin yönetimine entegre edilmiştir veya edilebilecek niteliktedir.

UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi; bu kırılgan mirasın korunmasını, canlılığının güvence altına alınması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama potansiyelinden faydalanılmasını temin etmeyi amaçlamaktadır.

UNESCO’nun bu alandaki eylemi,  üye devletlerin dünya genelinde koruma için uluslararası işbirliğini teşvik etmeye ve bu yaşayan mirasın sürdürülebilir korunması lehine kurumsal ve profesyonel çevrelerin yaratılmasına destek olmaktadır.[1]

 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.07.2004 tarihli 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu”, somut olmayan kültürel miras kavramını tanımlamakta, bu mirasın halkbiliminin inceleme alanını oluşturduğunu vurgulamakta ve kültür yatırımları alanındaki önceliğini ortaya koymaktadır.

 Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye taraf olmuştur. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” (No: 5448) 21 Ocak 2006 tarih ve 26056 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Konuyla ilgili belgeler 23/03/2006 tarihinde UNESCO Genel Müdürlüğüne verilmiş ve böylece Türkiye’nin sözleşmeye taraf olma süreci tamamlanmıştır.

 27-29 Haziran 2006 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’teki UNESCO Genel Müdürlüğünde toplanan Taraf Devletler Genel Kurulu’nda Türkiye, Sözleşmenin Yönetim Kurulu niteliğindeki Hükümetlerarası Komite’ye seçilmiştir. Türkiye, 2010 yılında biten Komite üyeliğinde Millî Komisyonumuzun  ve Somut Olmayan Kültürel Miras Komitemizin Başkanı  Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından temsil edilmiştir. Devletimiz 2-5 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşen Taraf Devletler 5. Genel Kurulu'nda Hükûmetler Arası Komiteye 2014-2018 dönemi için ikinci kez seçilmiştir.

Sözleşmeye taraf devlet sayısını da içerir tam liste için Tıklayınız

 [1] Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız

 

Sıkça Sorulan Sorular için Tıklayınız


UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi için Tıklayınız


Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri için Tıklayınız


Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Önemli Tarihler için Tıklayınız


Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi TBMM’de Kabul Edildi için Tıklayınız


2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Logo Kullanımı için Tıklayınız


“Yaşayan İnsan Hazineleri” Ulusal Sistemlerinin Kurulmasına İlişkin Kılavuz İlkeler için Tıklayınız


Türkiye’de Yaşayan İnsan Hazineleri için Tıklayınız


İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları İlânı için Tıklayınız


Folklorun ve Geleneksel Kültürün Korunması Tavsiye Kararı için Tıklayınız