UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sivil Toplum Kuruluşları

 Sivil toplum kuruluşları, Sözleşmeye akredite olarak danışsal organ sıfatıyla yer alan hükûmet dışı kuruluşlardır.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmenin 11/b maddesinde “2. Maddenin 3. fıkrasında belirtilen koruma önlemleri arasından, kendi toprağı üzerinde bulunan somut olmayan kültürel mirasın çeşitli öğelerini grupların, toplulukların ve ilgili Hükûmet dışı kuruluşların katılımıyla, belirleyecek ve tanımlayacaktır” (2005:166) ifadesi sivil toplum kuruluşlarının somut olmayan kültürel mirasın belirlenmesi, korunması ve tanınması süreçlerinde paydaşlardan biri olduğunu göstermektedir.

Sözleşmenin 9. Maddesinden de Sözleşmeye akredite olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının seçim süreci şu şekilde ifade edilmektedir:

1. Komite, somut olmayan kültürel miras alanında yetkileri kabul edilmiş olan hükümet dışı kuruluşların Komiteye akredite edilmesini Genel Kurul’a önerir. Bu örgütlerin danışsal görevleri bulunacaktır.

2. Komite, aynı zamanda bu akreditasyona ilişkin ölçüt ve usulleri de Genel Kurul’a önerir.

Akredite olan sivil toplum kuruluşlarının akreditasyonları düşebilir. Sivil toplum kuruluşlarının akreditelerinin devamlılığının sağlanması için; UNESCO’nun çalışmalarını ve faaliyetlerini takip ederek ilgili toplantılara katılımları, çalışma raporlarının belirlenen tarihler içerisinde iletmeleri ve uluslararası ve yerel çalışmalarında sürdürülebilirlik sağlamaları beklenmektedir.

Türkiye’nin Sözleşmeye Akredite Sivil Toplum Kuruluşları:

  • Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER)
  • Bursa UNESCO Derneği
  • Geleneksel Sanatlar Derneği
  • Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)
  • Kültürel Araştırmalar Vakfı
  • Okçular Vakfı
  • Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği
  • Uluslararası Mevlana Vakfı

Türkiye’nin Sözleşmeye akredite STK’larına ilişkin ayrıntılı bilgi için https://ich.unesco.org/en/state/turkey-TR?info=accredited-ngos

Sözleşmeye akredite kuruluşların tam listesi için https://ich.unesco.org/en/accredited-ngos-00331