UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı

İnsan ve Biyosfer Programı (Man and the Biosphere (MAB) Programme) insan ve çevre arasındaki ilişkiyi bilimsel bir tabanda değerlendiren hükûmetler arası bilimsel bir programdır.  1971 yılında UNESCO tarafından başlatılan bu programın temel amacı, insan ile doğal kaynak kullanımı arasında sürdürülebilir ve dengeli ilişkilerin kurulmasıdır. Bilim ve sürdürülebilir kalkınma ile ekonomi aracılığıyla doğal ve sosyal bilimlere ortak bir uygulama alanı oluşturur. Bu amaçla geliştirilen Biyosfer Rezervleri ve Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı bu programın temel uygulama araçlarıdır.

Programın yönetimi MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyi (ICC) aracılığıyla gerçekleştirilir. Anılan Konsey üyeleri iki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferanslarıyla seçilirler. MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyinde 34 üye devlet bulunmaktadır. Türkiye MAB Uluslararası Eşgüdüm Konseyi üyeliği görevini 2009-2013 yılları arasında icra etmiş olup,  2015-2019 dönemi için Konsey üyeliğine tekrar seçilmiştir.

UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı’nda 2021 yılı itibariyle 129 ülkeden 714 Biyosfer Rezervi bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek Biyosfer Rezervi Artvin İli Borçka İlçesi sınırları içerisinde yer alan Camili Biyosfer Rezervidir.


UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağındaki diğer alanlar için Tıklayınız.

 


first img