UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Somut Olmayan Kültürel Miras ve Paydaşlar

Paydaşları somut olmayan kültürel mirasın korunması için harekete geçirmek, UNESCO'nun programlarının kapsamını ve etkisini güçlendirmesine yardımcı olur.

Üç temel madde çalışmalarımıza yol gösterir:

  • Somut olmayan kültürel mirası etkin bir şekilde korumak için dünya çapındaki çeşitli paydaşların kapasitesinin güçlendirilmesi;
  • Herkesin somut olmayan kültürel mirasın korunmasının önemini ve bu alandaki sorumluluğumuzu anlamalarını sağlamak için kamuoyunu harekete geçirmek;
  • Sözleşmenin yönetim organlarına, Taraf Devletlerin Genel Kuruluna ve Hükûmetler Arası Komite'ye, özellikle Acil Koruma Gerektiren Liste ve Temsilî Listedeki somut olmayan kültürel miras unsurlarının yıllık kaydında Korumanın İyi Uygulamalarının seçilmesi ve koruma programları için mali destek sağlanması.

 

Bazı paydaşlar, somut olmayan kültürel mirasın daha iyi anlaşılması ve mirasa saygı gösterilmesi için toplumun fikirlerinin korunması ve harekete geçirilmesi çabalarında UNESCO'nun çalışmalarını desteklemektedir.

1 – UNESCO Destekli Kategori 2 Merkezleri 

UNESCO bünyesindeki enstitüler ve merkezler (Kategori 2), UNESCO'nun programlarını ve stratejik hedeflerini desteklemek için Üye Devletler tarafından finanse edilir ve kullanıma sunulur. Bugüne kadar dünyada somut olmayan kültürel mirasa ayrılmış altı merkez ve Dünya Mirası’nı içeren bir de yedinci merkez vardır.

2 – Medya

Medya, somut olmayan kültürel mirasın önemi, sosyal uyumu ve sürdürülebilir kalkınmadaki rolü konusunda farkındalığın arttırılmasına yardımcı olur. 

2 – Müzeler

Müzelerle yapılan iş birlikleri, Hükûmetler Arası Komite tarafından Sözleşme Listelerine kaydedilen bir dizi aday dosyaların seçiminde (metin, fotoğraf ve görsel-işitsel materyal) müze ziyaretçilerine ve danışmak için bilimsel topluluğa ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor. İlk iş birliği sözleşmesi Quai Branly Müzesi ile kuruldu; dünyadaki birçok müzeyle iletişime geçildi ve UNESCO ile benzer ortaklıklara katılmaya davet edildi.

Bu metin https://ich.unesco.org/en/partners-00438 adresinden alınarak Türkçeye çevrilmiştir.