UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Afrika – Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras

21.4.2017

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından 21-22 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da “Afrika - Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu toplantı gerçekleştirildi. 37 Afrika ülkesindeki UNESCO Millî Komisyonlarının Genel Sekreterleri ile gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Antalya Milletvekili Gökçen ÖZDOĞAN ENÇ, UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ve heyeti katılım sağladı.

 

Toplantının birinci günü Sayın Bakan moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda işbirliği imkânları üzerine genel tartışma yapıldı. UTMK Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep AKTURE’nin sunum gerçekleştirdiği ikinci oturumda 1972 tarihli Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında işbirliği olanakları görüşüldü. Moderatörlüğünü UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un yürüttüğü üçüncü oturumda ise UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZUNEL tarafından 2003 tarihli Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi konulu sunum gerçekleştirildi ve 2003 Sözleşmesi kapsamında işbirliği olanakları değerlendirildi. Toplantı tartışmaların ardından genel değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erdi. Toplantının ikinci gününde Türkiye’nin Kültürel ve Doğal miraslarını tanıtmak amacıyla sosyal program gezisi yapıldı. Toplantı sonunda Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımının sürdürülebilir olması gerekliliği kanaatine varıldı.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında