UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Biyoetik İhtisas Komitesi Genişletilmiş Toplantısı – 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Etik

13.4.2017

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin etik boyutuyla değerlendirilmesi ve konuya ilişkin farkındalık oluşturmak üzere Biyoetik İhtisas Komitesi Genişletilmiş Toplantısını açık formatta bir seminer şeklinde gerçekleştirildi.

13 Nisan 2017 tarihi 10.00-12.30 saatleri arasında Millî Komisyonumuz Hizmet Binasında düzenlenen toplantıda beş sunum etrafında Sürdürülebilir Kalkınmanın etik boyutu farklı açılardan değerlendirildi.

Toplantı kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından da takip edildi.