UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

MOST Hükûmetler Arası Komitesi (IGC) 13. Oturumu Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da çalışmalarını tamamladı.

16.3.2017

MOST Hükûmetler Arası Komitesi 13. Oturumu Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da çalışmalarını tamamladı. Başkan Vekilli olarak Türkiye’nin başkanlığında yürütülen MOST Tüzük ve İşleyiş Kuralları revizesi onaylandı.
MOST Hükûmetler Arası Komitesi 13. Oturumu 16-17 Mart 2017 tarihlerinde MOST IGC Başkanı Malezya Kadın, Aile ve Sosyal Kalkınma Bakanı Dato Sri’ Rohani Abdul Karim başkanlığında MOST Büro Toplantısının ardından gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri olarak MOST 2016-2021 Eylem Planı, Göçün nedenleri süreçleri ve sosyal sonuçlarına ilişkin MOST girişimleri, MOST Tüzük ve İşleyiş Kurallarının revize edilmesi görüşüldü. Toplantının ilk gününde UNESCO MOST Sekretaryası sunumu, Grup Başkan Vekillerinin yapmış oldukları ve planladıkları etkinliklere ilişkin sunumları, Bilimsel Danışma Kurulu Raporunun sunumu gerçekleştirilerek MOST 2016-2021 Eylem Planı onaylandı. Toplantının ikinci günündeyse Türkiye adına MOST IGC Başkan Vekili UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekili M. Akif KİREÇCİ başkanlığında gerçekleştirilen oturumda 1994 yılından beri ilk defa Türkiye’nin başkanlığındaki Çalışma Grubunun çalışmalarıyla hazırlanan MOST Tüzük ve İşleyiş Kuralları revizesi tartışılarak UNESCO 39. Genel Konferansına sunulmasına karar verildi. Toplantı kararları oluşturularak toplantı sona erdirildi.