UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

1.3.2017

2005 yılında gerçekleştirilen UNESCO 33. Genel Konferansında kabul edilen Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, kültürel zenginliklerden yararlanarak kültür endüstrisi alanında yeni üretimler yapmayı ve bu yolla kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korumasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Mart 2017 tarihindeki 76. Birleşiminin Altıncı Oturumunda, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/372) ve ilgili Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı 77) gündemin 44. sırasında görüşülmüştür. Meclis Başkanı tarafından elektronik ortamda yapılan açık oylamaya tabi tutulan Kanun Tasarısı oybirliğiyle kabul edilmiştir.