UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” İstişare Toplantısı Yapıldı

23.11.2016

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” kapsamında Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliğinde 23 Kasım 2016 tarihinde UTMK Hizmet Binasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

İstişare niteliğindeki toplantıya Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Dr. İzzet ARI, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları Rıza Fikret YIKMAZ, Selen ARLI YILMAZ ve Musa RAHMANLAR, UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ, UTMK Genel Sekreter Vekili Sema AKMEŞE, UTMK Genel Sekreter Yardımcısı Vekilleri İrem ALPASLAN BASIK ve Şule ÜRÜN, UTMK Sektör Uzmanları Esra HATİPOĞLU AKSOYOĞLU, B. Selenay YAKICI, E. Serkan ALYANAK ve İ. Tolga KORUCU katılmıştır.

Toplantının başında UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Millî Komisyonun yapısı, görevleri, yönetim organları, ihtisas komiteleri, uzmanlığı ve danışsal rolü gibi konularda tanıtıcı bir sunum yapmış, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin UNESCO’nun 38. Genel Konferansında alınan kararlar sonucunda UNESCO sistemine entegrasyonundan bahsetmiştir. Ardından Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Dr. İzzet ARI 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Bakanlıklarında yürütülen çalışmaları, bu hedeflerin oluşum süreçlerini özetlemiş ve Türkiye’nin bu çalışmada öncü ülke olarak varlığını gösterdiğini vurgulamıştır. UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ sürdürülebilir kalkınma kapsamında özellikle bilim konusunda Birleşmiş Milletler tarafından UNESCO’nun görevlendirildiğini ifade ederek, bu kapsamda bilim, inovasyon ve etik konularının öne çıktığını ifade edilmiştir.

Toplantıda sonuç olarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı ve Millî Komisyon işbirliğinde yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiş, yeni bir toplantı gerçekleştirilmesi yönünde fikir birliğine varılmıştır.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında