UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

2020 Kış Dönemi UTMK Staj Programı Başladı

22.1.2020

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince; UNESCO ile ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda stajyerlik yapmalarına ilişkin “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Yönergesi” hazırlanmıştır.

Her yıl akademik takvime uygun olarak iki dönem sonunda, Millî Komisyonumuz tarafından ilana çıkılarak, başvurular arasından değerlendirme yapılmasını müteakiben öğrenciler mülakata çağrılmaktadır.

Komisyonumuza 2020 kış döneminde gelen başvurular, Yönergede belirtilen şartlara uygunluk açısından incelenmiş ve kriterleri sağlayan adaylarla mülakat jürisi tarafından bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatın ardından staj yapmaya uygun görülen Ali DEMİR, Asena TOPALALİOĞLU, Ayşegül Asena SABANCI, Ayşenur ALTUNAY, Elif Dilara ÇİÇEK, Ulvi Cihan DAĞDEVİREN ve Ulvi Kağan DAĞDEVİREN stajlarına başlamışlardır.