UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesinin “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti” Hakkındaki Ziyareti

5.1.2017

Samsun Büyükşehir Belediyesinden bir heyet 5 Ocak 2017 tarihinde Millî Komisyonu ziyaret ederek, Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Mirası Listesine adaylık çalışmaları hakkında bilgi vermiş, izlenecek yol haritasının belirlenmesi çerçevesinde Millî Komisyonun danışmanlık görevi doğrultusunda bir ön istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ziyarete Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ramazan AYDIN, Yerel Tarih ve Kültür Derneği Genel Sekreteri Musa ORHAN ve Mühendis Mustafa GÜLER, Millî Komisyonu temsilen UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ve UNESCO Uzmanı Şule ÜRÜN katılmışlardır.

Yapılan görüşmede, yerel yetkililer tarafından alanda sürecin işleyişine ilişkin bilgiler sunulmuş, Şubat 2017’de Samsun’da gerçekleştirilecek olan toplantı öncesi değerlendirmeler yapılmıştır. Millî Komisyon temsilcilerince 1972 Sözleşmesi ve UNESCO doğal miras süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca yerel yetkililerce Samsun ve çevresinde yürütülen diğer kültür çalışmaları, kültür rotaları gibi konular hakkında da bilgi verilmiştir.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında