UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası Komitesi 42. Oturumunda Dünya Mirası Listesine Kaydedildi

4.7.2018

UNESCO’nun kültür alanındaki altı sözleşmesinden biri olan 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında UNESCO Dünya Mirası Komitesi 42. Oturumu, Bahreyn Krallığı’nın ev sahipliğinde 25 Haziran 2018 tarihinde Manama’daki Bahreyn Ulusal Tiyatrosunda gerçekleştirilen açılış töreniyle çalışmalarına başladı.  Dünya Mirası Komitesi çalışmalarına 25 Haziran - 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında 10 gün süresince devam edecektir.

Komite toplantıları, Komite Üyesi 21 devletin yanı sıra Sözleşmeye Taraf Devletlerin, UNESCO Üyesi Devletlerin, Hükûmetler arası kuruluşların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri tarafından takip edilmektedir. Komite, Dünya Mirası Listesinde kayıtlı 157 alanın ve Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesinde kayıtlı 54 alanın koruma durumlarını değerlendirmiştir. Ayrıca Komite, aralarında Türkiye’nin Göbekli Tepe adaylık dosyasının da yer aldığı 29 yeni adaylık dosyasının Listeye kayıtları konusunda görüş bildirecektir.

UNESCO'nun 193 devletle en fazla taraf olunan Sözleşmesi'nin 2015 ve 2017 yıllarında yapılan Taraf Devletler Genel Kurulunda seçilen 21 Komite üyesi şu devletlerden oluşmaktadır:

Angola, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn Krallığı, Bosna-Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Çin, Küba, Guatemala, Endonezya, Macaristan, Kuveyt, Kırgızistan, Norveç, Saint Kitts ve Nevis, İspanya, Tunus, Uganda, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Zimbabve.

Toplantının Türkiye Heyetinde UNESCO Nezdinde Daimi Temsilci BE Ahmet Altay CENGİZER başkanlığında müzakereleri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yetkili ve uzmanlarının yanı sıra İstanbul Alan Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetici ve temsilcileri ile Göbekli Tepe heyeti yer almaktadır.

UNESCO Dünya Mirası Listesine önerilen yeni adaylık dosyaları arasında Türkiye’nin Göbekli Tepe adaylık dosyası görüşülmüş ve 1 Temmuz Pazar günü Göbekli Tepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine kaydedilmesine Komite üyelerinin büyük çoğunluğunun desteğiyle karar verilmiştir. Böylece Türkiye’nin Dünya Mirası Listesindeki miras alanı sayısı 18’e yükselmiştir.

Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 15 km. kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Yuvarlak-oval ve dikdörtgen anıtsal megalitik yapılar, M.Ö. 9600 - 8200 yılları arasında Çanak Çömleksiz Neolitik dönemdeki avcı-toplayıcı grupları tarafından inşa edilmiştir. Alanda yer alan özgün imgelere sahip T biçimli sütunlar, 11,500 yıl kadar önce Yukarı Mezopotamya'da yaşayan tarih öncesi nüfusların dünya görüşüne ve inanç sistemlerine bir bakış açısı sağlamaktadır.

 

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında