UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

40. Dünya Miras Komite Toplantısında Türkiye’den Ani Arkeolojik Alanı Dünya Miras Listesine Girdi

10.7.2016

Türkiye’nin 2013 yılı Kasım ayında Paris’te gerçekleştirilen 19. Taraf Devletler Genel Kurulunda Sözleşme tarihinin en yüksek oyunu alarak 21 üyesinden biri olarak seçildiği UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 40. Toplantısı 10-20 Temmuz 2016 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde devam ediyor.


Toplantıyı 21 Dünya Miras Komitesi Üyesi ülkenin yanı sıra Komite’nin danışsal örgütleri olan ICCROM, ICOMOS ve IUCN üyeleri, Taraf Devletler ve ilgili STK temsilcileri takip ediyor.

Komite toplantısına Türkiye adına UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yetkililerden oluşan bir heyet katılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Komiteye önerilen yeni adaylık dosyalarının görüşüldüğü whc-16-40COM-8B gündem maddesinde Türkiye’den İpek Yolu üzerindeki Anadolu, Kafkaslar ve Orta Asya kültür medeniyet ve mimari izlerini taşıyan varlıklarından Ani Arkeolojik Alanı (Kars) dosyası görüşülmüştür. Hırvatistan’ın taslak karar metni üzerindeki değişiklik önerisi Dünya Miras Komitesi Üyelerince kabul edilmiş ve Ani Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verilmiştir. Böylece Türkiye’nin Dünya Miras Listesindeki varlık sayısı 16 olmuştur.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında