UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

40. Dünya Miras Komite Toplantısında Türkiye’den Ani Arkeolojik Alanı Dünya Miras Listesine Girdi

10.7.2016

Türkiye’nin 2013 yılı Kasım ayında Paris’te gerçekleştirilen 19. Taraf Devletler Genel Kurulunda Sözleşme tarihinin en yüksek oyunu alarak 21 üyesinden biri olarak seçildiği UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 40. Toplantısı 10-20 Temmuz 2016 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde devam ediyor.


Toplantıyı 21 Dünya Miras Komitesi Üyesi ülkenin yanı sıra Komite’nin danışsal örgütleri olan ICCROM, ICOMOS ve IUCN üyeleri, Taraf Devletler ve ilgili STK temsilcileri takip ediyor.

Komite toplantısına Türkiye adına UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni BOTSALI başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yetkililerden oluşan bir heyet katılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Komiteye önerilen yeni adaylık dosyalarının görüşüldüğü whc-16-40COM-8B gündem maddesinde Türkiye’den İpek Yolu üzerindeki Anadolu, Kafkaslar ve Orta Asya kültür medeniyet ve mimari izlerini taşıyan varlıklarından Ani Arkeolojik Alanı (Kars) dosyası görüşülmüştür. Hırvatistan’ın taslak karar metni üzerindeki değişiklik önerisi Dünya Miras Komitesi Üyelerince kabul edilmiş ve Ani Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verilmiştir. Böylece Türkiye’nin Dünya Miras Listesindeki varlık sayısı 16 olmuştur.