UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

6. TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI VE KOMİTELERİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA

9.7.2016

6. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri Toplantısı, UNESCO Türkiye Millî komisyonu ev sahipliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) katkılarıyla 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. İlki 2010 yılında Ankara’da gerçekleşen toplantıda bu yıl 100’ün üzerinde katılımcı hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI’nın onurla...ndırdıkları toplantıya TÜRKSOY üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Gagavuz Yeri (Moldova) ile gözlemci olarak Moldova, Moğolistan ve Bosna-Hersek’ten Millî Komisyon, UNESCO nezdinde Daimi Temsilcilik ve hükümet temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ile Türk Keneşi temsilcisi ve Azerbaycan Türk Kültür ve Miras Vakfı başkanı katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 5. Dönem Başkanı UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu Genel Sekreteri Gulnara AGHALAROVA, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen KASEİNOV, 40. DMK Başkanı Büyükelçi Lale ÜLKER ile Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI tarafından gerçekleştirildi. Önceki dönem başkanlığını yürüten Azerbaycan Millî Komisyonu Genel Sekreterine teşekkür edilerek TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 6. Dönem Başkanlığı Türkiye’ye devredildi.

6. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri Toplantısı kapsamında TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 3. Eğitim Semineri, 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Semineri, 4. Kültürel ve Doğal Miras Semineri ve 4. Dünya Belleği Semineri eş zamanlı ve paralel salonlarda düzenlendi. Toplantı ana oturumu ve seminerlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi, Uluslararası Kültürel Yakınlaşma 10 Yılı (2013-2022) ve Eylem Planı, İpek Yolu işbirlikleri, Ortak (Çok uluslu/Seri/Sınır aşan) adaylık dosyaları hazırlanması konusunda işbirliği imkânları tema ve gündem konuları üzerinde değerlendirme yapıldı.

Seminer ve işbirliği üzerine genel tartışmaların çıktıları kapanış oturumunda değerlendirildi.

Toplantının tavsiye kararları sonuç bildirisi olarak UTMK internet sayfasında yayınlanacak ve temsilcilerle paylaşılacaktır.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında