UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

6. TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI VE KOMİTELERİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA

9.7.2016

6. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri Toplantısı, UNESCO Türkiye Millî komisyonu ev sahipliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) katkılarıyla 9 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. İlki 2010 yılında Ankara’da gerçekleşen toplantıda bu yıl 100’ün üzerinde katılımcı hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI’nın onurla...ndırdıkları toplantıya TÜRKSOY üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Gagavuz Yeri (Moldova) ile gözlemci olarak Moldova, Moğolistan ve Bosna-Hersek’ten Millî Komisyon, UNESCO nezdinde Daimi Temsilcilik ve hükümet temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ile Türk Keneşi temsilcisi ve Azerbaycan Türk Kültür ve Miras Vakfı başkanı katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 5. Dönem Başkanı UNESCO Azerbaycan Millî Komisyonu Genel Sekreteri Gulnara AGHALAROVA, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen KASEİNOV, 40. DMK Başkanı Büyükelçi Lale ÜLKER ile Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI tarafından gerçekleştirildi. Önceki dönem başkanlığını yürüten Azerbaycan Millî Komisyonu Genel Sekreterine teşekkür edilerek TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları 6. Dönem Başkanlığı Türkiye’ye devredildi.

6. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri Toplantısı kapsamında TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 3. Eğitim Semineri, 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Semineri, 4. Kültürel ve Doğal Miras Semineri ve 4. Dünya Belleği Semineri eş zamanlı ve paralel salonlarda düzenlendi. Toplantı ana oturumu ve seminerlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Gündemi, Uluslararası Kültürel Yakınlaşma 10 Yılı (2013-2022) ve Eylem Planı, İpek Yolu işbirlikleri, Ortak (Çok uluslu/Seri/Sınır aşan) adaylık dosyaları hazırlanması konusunda işbirliği imkânları tema ve gündem konuları üzerinde değerlendirme yapıldı.

Seminer ve işbirliği üzerine genel tartışmaların çıktıları kapanış oturumunda değerlendirildi.

Toplantının tavsiye kararları sonuç bildirisi olarak UTMK internet sayfasında yayınlanacak ve temsilcilerle paylaşılacaktır.