UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

40. DÜNYA MİRAS KOMİTESİ TANITIM TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI.

10.7.2016

UNESCO 1972 Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Hükûmetler Arası yönetin organı olan Dünya Miras Komitesi'nin 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 40. Oturumunun tanıtımına yönelik basın toplantısı, İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda yapıldı.

Basınla bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleşen toplantıya, Dünya Miras Komitesi toplantının hamisi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, ev sahibi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Miras Komitesi 40'ıncı Oturum Başkanı Büyükleçi Lale Ülker, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

UNESCO tarafından 1972 yılında kabul edilen, 1977 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 1983 yılında taraf olduğu Sözleşme tarihinde Komite, ilk defa Türkiye’nin ev sahipliğinde toplanmaktadır. 1031 kültürel, karma ve doğal mirasın yer aldığı Dünya Miras Listesinde 15, Geçici Listede 60 varlığa sahip olan Türkiye, 2013 yılında Sözleşme tarihinin en yüksek oyunu alarak Komiteye seçilmiş ve 2016 yılında yapılacak 40. Oturuma 2015 yılında Almanya’da yapılan DMK 39. Toplantısında talip olmuştu. Türkiye Komitedeki dört yıllık görev süresini 2017 yılında yapılacak olan 41. DMK toplantısı sonrasında yapılacak olan Taraf Devletler Genel Kurulunda tamamlamış olacaktır.

Toplantının hazırlık çalışmaları, Büyükelçi Lale Ülker başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Alan Başkanlığı temsilcilerinden oluşan “Görev Gücü” tarafından yürütüldü. UNESCO Üyesi 195 devletten yaklaşık 2000 katılımcının beklendiği toplantıda, Dünya Miras Merkezi tarafından hazırlanan DMK gündemindeki listelerdeki varlıkların koruma durumları, yeni alan önerileri, geçici listeye yeni yazımlar gibi karar gerektiren pek çok konunun ele alınması, Türkiye ve diğer ülkelerce pek çok yan etkinliğin gerçekleştirilmesi ve 1995 yılından beri her DMK Komitesi sırasında yapılagelen ve Türkiye dışında 30 ülkeden gelen gençlerin katılımıyla Dünya Gençlik Forumunun yapılması öngörülmektedir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, toplantı sürecinde Komite çalışmalarını Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi uzmanları ile takip etme, İstanbul Alan Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen Dünya Gençlik Forumuna akademik ve organizasyon desteği verme, doğal ve kültürel miras alanında üç yan etkinlik gerçekleştirme, ayrıca Türkiye’nin doğal ve kültürel miraslarını tanıtan kitap, broşür gibi tanıtım materyallerini katılımcılara takdim etme gibi rol ve görevler üstlenmiştir.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında