UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

IPDC Başkanı Sayın Albana SHALA’nın ziyareti

11.5.2016

11 Mayıs 2016 tarihinde IPDC (Uluslararası İletişimin Geliştirilmesi Programı) Başkanı Sayın Albana SHALA, UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu ziyaret etti.
Ziyarette olası işbirlikleri görüşülmüş ve IPDC, Anadolu Ajansı ve TİKA’nın yer aldığı bir proje olacağı değerlendirilmiştir. Projenin amacı, göç konusunun medyada nasıl ele alınması gerektiği hususunda seçilmiş gazetecilere eğitim verilmesi. Bunun yanı sıra görüşme esnasında toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve gazetecilerin güvenliği gibi konular da ele alınmıştır.

Toplantıya Anadolu Ajansı’ndan Uzman Serdar MAHMUTOĞULLARI, UTMK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan TÜRKOĞLU, İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR ve Başkan Vekili Dr. Hilmi BENGİ katılmışlardır

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında