UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi İstişare ve İşbirliği Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi.

19.3.2019

2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) İstişare ve İşbirliği Toplantısı, yaratıcı kültür endüstrilerinin desteklenmesi odaklı olarak 19 Mart 2019 günü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun (UTMK) işbirliğiyle düzenlenen toplantıya kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, meslek birlikleri ile üniversitelerin kültür ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Farkındalık artırma ve işbirliği geliştirmeye yönelik toplantının programı, açılış konuşmalarıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk DURSUN konuşmalarında Bakanlığın kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi perspektifi ve buna yönelik planlaması üzerinde durdu. Türkiye’nin kültürel ifade çeşitliliğinin korunması ve bunun birlik içinde sağlanması için ulusal ve yerel düzeyde yapılan ve yapılacaklar hakkında katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞKENT, Sözleşmenin kabul süreci, takip ve koordinasyonu konusunda yetkili icra birimi olarak Telif Hakları Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sözleşmenin çerçevesi, amaçları ve bu bağlamda devletlere düşen görevler konusunda daha önce ilgili kamu kuruluşlarıyla istişare yürütüldüğünü ifade eden Sayın TAŞKENT, ayrıca dört yılda bir taraf devletlerin sunacakları raporda koruma ve geliştirme için kendi ülkeleri ve uluslararası düzeyde aldıkları önlemlerle ilgili bilgi vermekle yükümlü olduğunu ifade etti.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ konuşmalarında Sözleşmenin, UNESCO’nun kuruluşundan itibaren geliştirdiği hikâyenin son adımı olduğunu belirtti. UNESCO’nun kültürlerin korunması gerektiği kadar kalkınmanın ve geleceğin inşasının da bir aracı ve enstrümanı, güçlü bir motoru olarak değerli olduğunu savunduğunu ifade etti. Sivil toplumun kültürel ifade çeşitliliği açısından içerik üretimi ve tüketimi için çok önemli bir yerde durduğunu, Sözleşmenin amaçlarının sağlanması bakımından etkisinin sivil toplumun duruşuna bağlı olduğunu vurguladı. UNESCO’nun 70. Yılından dört yıl sonra, en eski ve köklü Millî Komisyonlardan biri olarak Türkiye Millî Komisyonunun bu yıl 70. Yıldönümünü kutladığını; gelecek yıl 15. Yılını kutlayacak Sözleşme çalışmaları açısından da bu toplantının değerli olduğunu dile getirdi.

Toplantının birinci ve ikinci oturumlarında Sözleşmenin temel konularında sunumlar gerçekleştirildi. Sayın OĞUZ, sunumunda UNESCO ve Sözleşme süreçleri hakkında genel çerçeveyi çizdi. UTMK KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ NALÇAOĞLU sunumunda Sözleşmenin sivil toplumla olan ilişkisine ve düzenlemelerine değindi. Komite Üyesi Doç. Dr. Tuba Işınsu DURMUŞ Sözleşmede sanatçının statüsünün nasıl düzenlendiğini yaptığı sunumla aktardı. Sözleşmenin Fonu ve hâlihazırda başvuruya açık olan Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) hakkında bilgi Komite üyesi Özlem Ece AYDINLIK’ın sunumuyla katılımcılarla paylaşıldı. UTMK Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Üyesi Dr. Barış ALPASLAN tarafından gerçekleştirilen sunumda ise KİFAÇ Sözleşmesinin sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisini ortaya kondu.

Toplantının son oturumunda yapılan sunumlar etrafında ve farklı boyutlarıyla ülkemizde sivil toplum açısından katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 


first img first img first img first img first img