UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Türkiye’nin UNESCO’da Yeni Başarısı

24.6.2020

Kültürel İfadelerinin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı hedefleyen en önemli unsurlarında biri olan Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (İngilizce kısaltması: IFCD), 2010-2018 yılları arasında gelişmekte olan 58 ülkeden 114 projeye yaklaşık 8 milyon Amerikan Doları tutarında destek sağlamıştır. Bu projeler, kültür politikalarının oluşturulup uygulanmasından yeni kültür endüstrileri iş modellerinin yaratılmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nun genel hedefi çeşitli kültürel ürün ve hizmetlerin yaratılmasına, üretilmesine, dağıtılmasına ve erişimine imkân ve fırsat tanıyarak, 2005 Sözleşmesinin uygulanmasını ve gelişmekte olan ülkelerde dinamik kültürel sektörlerin ortaya çıkmasını desteklemektir. Türkiye, 2 Şubat 2018 itibariyle 2005 tarihli UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesine taraf olmuştur.

UNESCO’nun 2019 yılında açmış olduğu fon çağrısını üzerine UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından oluşturulan ön eleme panelinde IFCD’ye Türkiye’den yapılan 19 başvuru değerlendirilmiştir. Ön eleme panelini geçmeye hak kazanan başvurulardan biri olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ‘Kültür Hattı’ başlıklı projesi Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’ndan destek almaya hak kazanmıştır. ‘Kültür Hattı’, UNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri olmuştur.

Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi dâhilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür-sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platformu hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Temmuz 2020’de başlayacak ve iki yıl sürecek proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşmayı planlamaktadır. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynaması hedeflenmektedir. Tartışma forumu, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital platform, proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecektir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nı göstermiş olduğu bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, ‘Kültür Hattı’ projesinin kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda ülkemize ve insanlığa yararlı olmasını diliyoruz.