UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

“UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun 70. Yılında Dünya Belleği Programı: Erişim, Koruma ve Yönetim” Çalıştayı gerçekleştirildi.

19.4.2019

19 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da, “UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun 70. Yılında Dünya Belleği Programı: Erişim, Koruma ve Yönetim” adlı bir çalıştay düzenlenmiştir.

Belgesel mirasın korunması, belgesel mirasa erişim ve belgesel mirasın yönetimi hakkında farkındalığı artırmak ve mevcut ulusal envanterin güncellenmesi amaçlarıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN gerçekleştirmiştir. UNESCO Bilgi ve İletişim sektöründen sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Moez CHAKCHOUK’un çalıştay katılımcılarına hitaben gönderdiği video mesajı yayınlanmıştır.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA, Belgesel Miras ve Ulusal Bellek Programı başlığı altında bir sunum yapmıştır. Ardından, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Yaşar TONTA, UNESCO Dünya Belleği Programı ve Kültürel Miras Yönetimi hakkında bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Açılış konuşmaları ve sunumların ardından, katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak, dağıtılan Çalıştay sorularına cevap vermiş; Program kapsamında ve ulusal listenin güncelleştirilmesi konusunda neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantının kapanış oturumunda ise, grup moderatörleri kendi gruplarının görüş ve değerlendirmelerini dile getirmişlerdir.


Fotoğraf Galerisi için Tıklayınız.


Program için Tıklayınız.

 

 

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında