UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın Güncel Durumu İstişare Toplantısı

13.8.2020

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydedilmiştir. Öte yandan UNESCO’nun 1994 yılından beri uygulamakta olduğu bir çeşit ulusal envanter sistemi olan ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ Programı kapsamında Türkiye’de de geleneğin güçlü temsilcileri Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiştir. Gerek Yaşayan İnsan Hazineleri Programı gerekse Yerel ve Ulusal Envanter Sistemleri Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından “Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah”ın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine Kaydının 10. Yılı vesilesiyle “Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın Güncel Durumu” İstişare Toplantısı 12 Ağustos 2020 tarihinde çevrim içi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, UNESCO Akreditasyonlu Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği ve AHBV Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; geleneğin korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik UNESCO süreçlerinin etki, katkı ve sonuçlarının tartışılmasının yanında, eş zamanlı olarak Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın listeye girişinin Sözleşmenin görünürlüğüne olan etkisinin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın Güncel Durumu İstişare Toplantısı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın M. Öcal OĞUZ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Serkan Emir ERKMEN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Semih AKTEKİN, Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim ARI, Nevşehir Valisi Sayın İnci SEZER BECEL’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Anılan toplantıya UTMK Yönetim Kurulu Üyeleri, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanatçılar katılmıştır.

Toplantının ikinci oturumunda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah’ın güncel durumu, katılımcılar tarafından unsurun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesine kaydının UNESCO’nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri; ritüelin korunmasında, yaşatılmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında ve geleneğin görünürlüğünün arttırılmasında Listeye kaydının rolü; derleme, araştırma, belgeleme, koruma, geliştirip güçlendirme ve yeniden canlandırması gibi korumaya yönelik süreçler; unsura yönelik farkındalığın arttırılmasında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün rolü kapsamında  değerlendirilmiştir.


first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img first img