UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ’yi ziyaret etti

11.3.2016

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UTMK Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan TÜRKOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah KOCAPINAR, Gözlemci Üye Zehra Azade SOYSAL, UTMK Genel Sekreter V. Burçer CANKURTARAN ve Genel Sekreter Yardımcısı V. Şule ÜRÜN’den oluşan heyet 11 Mart 2016 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ’yi makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Sayın TÜFEKÇİ öncelikle yeni görevine atanmaları vesilesiyle Yönetim Kurulu üyelerince tebrik edildi. Gündemde görüşülen konulara UTMK’nın kuruluşu ve yapısı hakkında kısa bilgilendirme ile başlandı. Ardından, 3-18 Kasım 2015 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşen UNESCO 38. Genel Konferansı, Türkiye’nin üye olduğu Hükûmetler Arası Komitelerden MAB Hükûmetler Arası Eşgüdüm Konseyi ve Uluslararası Hidroloji Programı Hükûmetler Arası Konseyi, UNESCO’nun 1972 Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’nin Doğal Miras alanı potansiyeli, MAB Programı kapsamındaki Biyosfer Rezervi alanları potansiyeli, Jeolojik Miras potansiyeli ile bu alanların arttırılması konuları görüşüldü. Türkiye’nin 40. Dünya Miras Komitesi’ne ev sahipliği çerçevesinde ilgili Bakanlık birimleri ile Türkiye’nin doğal miras potansiyeli çerçevesinde UTMK koordinasyonunda gerçekleştirilecek yan etkinlikler ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

Görüşme sonunda Sayın OĞUZ, Bakan Yardımcısı Sayın TÜFEKÇİ’ye, UTMK’nın yayınlarından oluşan bir set hediye ederek UTMK heyetini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti.