UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ’yi ziyaret etti

11.3.2016

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ, UTMK Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan TÜRKOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah KOCAPINAR, Gözlemci Üye Zehra Azade SOYSAL, UTMK Genel Sekreter V. Burçer CANKURTARAN ve Genel Sekreter Yardımcısı V. Şule ÜRÜN’den oluşan heyet 11 Mart 2016 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ’yi makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Sayın TÜFEKÇİ öncelikle yeni görevine atanmaları vesilesiyle Yönetim Kurulu üyelerince tebrik edildi. Gündemde görüşülen konulara UTMK’nın kuruluşu ve yapısı hakkında kısa bilgilendirme ile başlandı. Ardından, 3-18 Kasım 2015 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşen UNESCO 38. Genel Konferansı, Türkiye’nin üye olduğu Hükûmetler Arası Komitelerden MAB Hükûmetler Arası Eşgüdüm Konseyi ve Uluslararası Hidroloji Programı Hükûmetler Arası Konseyi, UNESCO’nun 1972 Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’nin Doğal Miras alanı potansiyeli, MAB Programı kapsamındaki Biyosfer Rezervi alanları potansiyeli, Jeolojik Miras potansiyeli ile bu alanların arttırılması konuları görüşüldü. Türkiye’nin 40. Dünya Miras Komitesi’ne ev sahipliği çerçevesinde ilgili Bakanlık birimleri ile Türkiye’nin doğal miras potansiyeli çerçevesinde UTMK koordinasyonunda gerçekleştirilecek yan etkinlikler ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

Görüşme sonunda Sayın OĞUZ, Bakan Yardımcısı Sayın TÜFEKÇİ’ye, UTMK’nın yayınlarından oluşan bir set hediye ederek UTMK heyetini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında