UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Haberler

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2016 OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ

9.3.2016

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu’nun 16 Haziran 2015 tarihli oturumunda alınan karar gereğince; UNESCO ile ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda stajyerlik yapmalarına ilişkin 2015 yılı Ağustos ayında “UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Staj Programı” başlatılmıştır.

2016 Ocak-Şubat dönemi için internet sayfasında verilen ilân üzerine Komisyona gönderilen başvurular, bu Yönergede belirtilen şartlara uygunluk açısından incelenmiş ve kriterleri sağlayan adaylarla 8 Ocak 2016 tarihinde Mülakat Jürisi tarafından bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatta başarılı bulunan adayların tarihler açısından uygunluklarına göre iki ayrı grup olarak staj yapması kararlaştırılmıştır.

İkinci grup olarak staj yapmaya uygun görülen Emre ÇETİN, Rümeysa TERZİOĞLU ve Fatma YOL 8 Şubat – 4 Mart 2016 tarihleri arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda staj eğitimi almış ve 20 (yirmi) iş günü süreli staj eğitimini başarıyla tamamlayarak, UTMK Başkanı Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ tarafından verilen Staj Sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.

Diğer Haberler

UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER’e tsunami çalışmaları kapsamında Japonya’dan Ödül Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo Konferansı 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde Gerçekleştirildi STEM Okul Projesi 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu Ziyareti “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” Çalıştayı 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. ‘Âşıklık Geleneği’nin Güncel Durumu İstişare Toplantısı Erzurum’da Gerçekleştirildi UTMK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ’un Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve UTMK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ı Ziyareti UNESCO ve Mardin İstişare Toplantısı UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU 2019 YAZ DÖNEMİ STAJYERLERİNE SERTİFİKALARINI VERDİ Hatay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’nda Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programında